SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii nr LAS-285-PN/84-2018.
Numer postępowania: LAS-285-PN/84-2018
Termin składania ofert: 17.08.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-08-09
SIWZ 2018-08-09
Informacja z otwarcia ofert 2018-08-20
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-08-20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-08-21

Dostawy wyrobów z włóknin medycznych i materiałów opatrunkowych...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów z włóknin medycznych i materiałów opatrunkowych (zamówienie nr LAS-268-PN/79-2018)
Numer postępowania: LAS-268-PN/79-2018
Termin składania ofert: 13.09.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-08-07
SIWZ 2018-08-07
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-09-05
Informacja z otwarcia ofert 2018-09-14
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-09-14
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-10-26

Dostawy wyrobów medycznych – siatek przepuklinowych (zamówienie nr:...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych – siatek przepuklinowych (zamówienie nr: LAS-253-PN/75-2018)
Numer postępowania: LAS-253-PN/75-2018
Termin składania ofert: 04.09.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-07-27
SIWZ 2018-07-27
Informacja z otwarcia ofert 2018-09-05
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-09-05
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2018-09-11

Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Zakładu Diagnostyki...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej (zamówienie nr LAS-250-PN/73-2018)
Numer postępowania: LAS-250-PN/73-2018
Termin składania ofert: 08.08.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-07-26
SIWZ 2018-07-26
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2018-08-09

Dostawy cabozantynibu (zamówienie nr: LAS-259-PN/76-2018)

Nazwa postępowania: Dostawy cabozantynibu (zamówienie nr: LAS-259-PN/76-2018)
Numer postępowania: LAS-259-PN/76-2018
Termin składania ofert: 08.08.2018, godz. 11:00
Ogłoszenie 2018-07-26
SIWZ 2018-07-26
WYJAŚNIENIE 1 2018-08-02
Informacja z otwarcia ofert 2018-08-08
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-08-08
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-08-21
1 2 ... 5 6 7 9 11 12 13 ... 92 93