SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Raport z przeprowadzonej kontroli na zlecenie Ministra Zdrowia

19.12.2014

Rybnik 17.12.2014


           W związku z niezwykle nagłośnioną medialnie, sprawą pacjentki P.B., która utraciła ciążę w dniu 16 czerwca 2014 r., co było powszechnie wiązane z rzekomymi nieprawidłowościami w udzieleniu tejże pacjentce pomocy medycznej w naszym Szpitalu, uprzejmie informuję, że Minister Zdrowia , na podstawie art.110 ust.1 pkt.1 ustawy o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2013 r. nr 217 ze zmianami), zlecił przeprowadzenie kontroli w zakresie oceny prawidłowości postępowania personelu medycznego oraz prawidłowości procesu diagnostyczno-terapeutycznego zastosowanego wobec pacjentki P.B. w naszym Szpitalu.

           W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości w działaniach personelu medycznego, który w opinii kontrolujących wykonywał swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi standardami oraz w dziedzinie położnictwa i ginekologii nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniach personelu medycznego a podejmowane działania diagnostyczne i terapeutyczne były prawidłowe.

           Nie wniesiono również, uwag do prowadzonej dokumentacji medycznej pacjentki. W konsekwencji odstąpiono również od sformułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

           Tym samym, kojarzenie przypadku utraty ciąży przez pacjentkę P.B, z rzekomi nieprawidłowymi działaniami personelu naszego Szpitala, nie ma żadnego uzasadnienia.

Powrót