SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

dane inspektora ochrony danych

Dane Inspektora Ochrony Danych:


Paweł Gabriel
iodo@szpital.rybnik.pl