SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2021 r..pdf | 75,3 KB

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2021 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2021 r...pdf | 75,3 KB

AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2021 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

AKTUALIZACJA nr 2 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2021 r. .pdf | 76,6 KB

AKTUALIZACJA nr 2 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2021 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

AKTUALIZACJA nr 3 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2021.pdf | 77,6 KB

AKTUALIZACJA nr 3 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2021 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

AKTUALIZACJA nr 4 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2021.pdf | 77,9 KB

AKTUALIZACJA nr 4 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2021 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2022.pdf | 3,6 MB

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2022 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA nr 1 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2022 r..pdf | 78 KB

AKTUALIZACJA nr 1 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2022 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2022 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA nr 2 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2022 r..pdf | 81,5 KB

AKTUALIZACJA nr 2 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2022 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2022 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA nr 3 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2022 r..pdf | 81,8 KB

AKTUALIZACJA nr 3 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2022 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2022 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA nr 4 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2022 r..pdf | 84,6 KB

AKTUALIZACJA nr 4 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2022 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2022 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA nr 5 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2022 r.pdf | 86 KB

AKTUALIZACJA nr 5 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2022 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2022 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA nr 6 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2022 r..pdf | 86,3 KB

AKTUALIZACJA nr 6 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2022 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2022 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA nr 7 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2022 r..pdf | 86,5 KB

AKTUALIZACJA nr 7 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2022 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2022 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA nr 8 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2022 r..pdf | 89,9 KB

AKTUALIZACJA nr 8 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2022 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2022 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

AKTUALIZACJA nr 9 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2022 r..pdf | 82,9 KB

AKTUALIZACJA nr 9 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2022 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2022 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

AKTUALIZACJA nr 10 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2022 r..pdf | 83,2 KB

AKTUALIZACJA nr 10 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2022 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2022 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2023.pdf | 57,6 KB

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2023 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 1 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r..pdf | 58,9 KB

AKTUALIZACJA NR 1 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2023 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 2 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r..pdf | 59,4 KB

AKTUALIZACJA NR 2 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2023 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 3 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r..pdf | 59,2 KB

AKTUALIZACJA NR 3 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2023 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 4 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r..pdf | 59,5 KB

AKTUALIZACJA NR 4 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2023 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 5 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r..pdf | 59,8 KB

AKTUALIZACJA NR 5 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2023 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 6 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r.pdf | 60,4 KB

AKTUALIZACJA NR 6 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2023 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 7 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 ROKU.pdf | 69,4 KB

AKTUALIZACJA NR 7 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2023 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 8 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r..pdf | 70,4 KB

AKTUALIZACJA NR 8 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2023 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 9 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r..pdf | 70,3 KB

AKTUALIZACJA NR 9 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2023 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 10 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r..pdf | 72 KB

AKTUALIZACJA NR 10 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2023 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 11 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r..pdf | 73,1 KB

AKTUALIZACJA NR 11 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2023 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 12 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r..pdf | 73,4 KB

AKTUALIZACJA NR 12 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2023 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 13 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. .pdf | 72,6 KB

AKTUALIZACJA NR 13 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2023 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 14 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r..pdf | 74 KB

AKTUALIZACJA NR 14 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2023 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 15 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r..pdf | 76,2 KB

AKTUALIZACJA NR 15 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2023 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 16 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r..pdf | 76,3 KB

AKTUALIZACJA NR 16 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2023 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 17 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r.pdf | 76,3 KB

AKTUALIZACJA NR 17 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2023 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 18 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. .pdf | 76,5 KB

AKTUALIZACJA NR 18 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2023 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 19 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r..pdf | 76,9 KB

AKTUALIZACJA NR 19 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2023 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 20 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r..pdf | 77,6 KB

AKTUALIZACJA NR 20 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2023 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 21 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r..pdf | 77,9 KB

AKTUALIZACJA NR 21 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2023 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 22 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r..pdf | 77,8 KB

AKTUALIZACJA NR 22 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2023 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 23 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r..pdf | 77,9 KB

AKTUALIZACJA NR 23 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2023 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 24 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r..pdf | 78,6 KB

AKTUALIZACJA NR 24 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2023 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 25 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r..pdf | 80,5 KB

AKTUALIZACJA NR 25 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2023 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 26 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r..pdf | 81 KB

AKTUALIZACJA NR 26 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2023 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 27 PLANU POSTEPOWAN O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 ROKU.pdf | 81,5 KB

AKTUALIZACJA NR 27 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2023 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 28 PLANU POSTEPOWAN O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 ROKU.pdf | 83,5 KB

AKTUALIZACJA NR 28 PLANU POSTEPOWAN O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2024.pdf | 69,1 KB

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2024 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 1 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2024 ROKU.pdf | 69,2 KB

AKTUALIZACJA NR 1 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2024 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2024 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 2 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2024 r..pdf | 70,2 KB

AKTUALIZACJA NR 2 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2024 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2024 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 3 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2024 r..pdf | 72,2 KB

AKTUALIZACJA NR 3 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2024 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2024 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 4 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2024 r..pdf | 70,9 KB

AKTUALIZACJA NR 4 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2024 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2024 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 5 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2024 r..pdf | 72,6 KB

AKTUALIZACJA NR 5 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2024 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2024 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 6 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2024 r..pdf | 75,5 KB

AKTUALIZACJA NR 6 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2024 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2024 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

AKTUALIZACJA NR 7 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2024 r..pdf | 75,1 KB

AKTUALIZACJA NR 7 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2024 r. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2024 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.