SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

zamówienia poniżej 130 000 PLN

Konserwacja, serwisowanie systemu wczesnego wykrywania pożaru,...

Nazwa postępowania: Konserwacja, serwisowanie systemu wczesnego wykrywania pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, urządzeń do wykrywania gazu.
Numer postępowania: TT/416/2023
Termin składania ofert: 06.10.2023, godz. 13:00
Konserwacja, serwisowanie systemu wczesnego wykrywania pożaru, dźwiękowe...

Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług badania sprawozdania...

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług badania sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz 2024
Numer postępowania: GFK613/2023/NS427/2023
Termin składania ofert: 09.08.2023, godz. 13:30

W dniu 17.08.2023 Zamawiający powiadomił wiadomością e-mail Wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne w postępowaniu nr GFK613/2023/NS427/2023, o konieczności złożenia ostatecznej oferty oraz oświadczenia kluczowego Biegłego Rewidenta wg załączonych wzorów Zamawiającego. Termin złożenia ostatecznych ofert wyznaczono na dzień 22.08.2023

Ostateczne oferty złożyły cztery firmy.

W dniu 23.08.2023 Zamawiający ocenił komisyjnie otrzymane oferty, zgodnie z kryteriami przedstawionymi Wykonawcom i wybrał najbardziej korzystną ofertę.

W załączeniu obliczenie punktacji złożonych ofert, wraz z informacją o wybranej ofercie.
Badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz 2024 2023-08-01
Punktacja ofert 2023-08-23

Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług telekomunikacyjnych
Numer postępowania: TIS-4-NS-135/2023
Termin składania ofert: 21.03.2023, godz. 13:30
Zapytanie ofertowe 2023-03-15
Formularz oferty 2023-03-15
Wzór umowy 2023-03-15
Wzór umowy - wersja edytowalna 2023-03-15
Zawiadomienie o wyborze oferty 2023-03-22

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w 2023 roku

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w 2023 roku
Numer postępowania: DO-58-2022
Termin składania ofert: 16.12.2022, godz. 12:00
Zapytanie ofertowe 2022-12-08
Załączniki do zapytania w formacie pdf 2022-12-08
Załączniki do zapytania w formacie do edycji 2022-12-08
Odpowiedzi na pytania 2022-12-12
Zmodyfikowany wzór formularza cenowego (zał nr 2) 2022-12-12
Zawiadomienie o wyborze oferty 2022-12-21

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5 tony...

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5 tony – 1 szt.
Numer postępowania: DZPZ-590-NS/487-2022
Termin składania ofert: 16.09.2022, godz. 14:00
Zapytanie ofertowe 2022-09-12
Formularz ofertowy docx 2022-09-12
Formularz ofertowy pdf 2022-09-12
Projekt umowy 2022-09-12
Zawiadomienie o wyborze oferty 2022-09-23
Zawiadomienie o wyborze oferty - sprostowanie 2022-09-26
  1 3