SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

projekty rządowe

Wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.

Tytuł projektu:
Wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji w 2023 r.

 

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

 

Źródło finansowania: Środki subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego Funduszu Medycznego.

Wartość dotacji wg umowy: 983 000,00 PLN.

Wartość otrzymanej dotacji: 401 280,00 PLN.

 

Cel projektu: wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.

 

W dniu 22.11.2023r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku podpisał z Ministerstwem Zdrowia Departamentem Innowacji umowę dotacji celowej nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.W-22931/23/381/125 na realizację w 2023 r. zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji poprzez zakup urządzeń robotycznych ze środków subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego Funduszu Medycznego.

W ramach umowy dotacji zakupiono sprzęt rehabilitacyjny o wartości 401 280 zł,w postaci:

  • Stacjonarne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych- Zautomatyzowany system do treningu funkcjonalnego - 2 zestawy.

  • Mobilne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych -Zrobotyzowana mobilna szyna do ćwiczeń stawu biodrowego i kolanowego - 2 zestawy.

  • Pozycja 3 Mobilne roboty rehabilitacyjne górnych partii ciała Robot do terapii ręki i palców - 1SZT