SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Regulamin organizacyjny szpitala

Regulamin organizacyjny szpitala.pdf | 410,5 KB

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 3 W RYBNIKU z 19.12. 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO - Schemat organizacyjny.pdf | 64 KB

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO - SCHEMAT ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 3 W RYBNIKU z 19.12. 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO.pdf | 51,8 KB

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 3 W RYBNIKU z 19.12. 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO.pdf | 74,3 KB

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 3 W RYBNIKU z 19.12. 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO.pdf | 106,5 KB

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 3 W RYBNIKU z 19.12. 2016 r.