SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

usługi społeczne

Usługi sprzątania (zamówienie nr DK-1405-US/1-2019)

Nazwa postępowania: Usługi sprzątania (zamówienie nr DK-1405-US/1-2019)
Numer postępowania: DK-1405-US/1-2019
Termin składania ofert: 08.07.2019, godz. 10:00
Usługi sprzątania (zamówienie nr DK-1405-US/1-2019) 2019-06-28
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2019-07-03

Usługa gastronomiczna w zakresie przygotowywania i dystrybucji...

Nazwa postępowania: Usługa gastronomiczna w zakresie przygotowywania i dystrybucji posiłków wraz z dzierżawą obiektu kuchni. (TAG-92-US/1-2017)
Numer postępowania: TAG-92-US/1-2017
Termin składania ofert: 14.03.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie przesłane do OJS 2017-02-15
Dokument z załącznikami 2017-02-15
Ogłoszenie opublikowane w OJS 2017-02-17
Sprostowanie ogłoszenia 2017-02-27
Informacja dotycząca wizji lokalnej 2017-02-27
Sprostowanie ogłoszenia opublikowane w OJS 2017-02-28
Modyfikacja 1 2017-03-08
Sprostowanie ogłoszenia 2 przesłane do OJS 2017-03-08
Sprostowanie ogłoszenia 2 opublikowane w OJS 2017-03-10
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 2017-03-15
Informacja z otwarcia ofert 2017-03-21
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-03-21
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-05-08