SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawa czujek ESSER wraz z podstawami Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawa czujek ESSER wraz z podstawami Numer referencyjny: DZPZ-37-PN/5-2018
Numer postępowania: DZPZ-37-PN/5-2018
Termin składania ofert: 26.01.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-01-18
SIWZ 2018-01-18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-01-18

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi w...

Nazwa postępowania: Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi w zakresie kodu 18 01 04 wraz z dostawą pojemników na odpady medyczne Numer referencyjny: TAG-18-PN/ 4-2018
Numer postępowania: TAG-18-PN/ 4-2018
Termin składania ofert: 26.01.2018, godz. 10:30
Ogłoszenie 2018-01-18
SIWZ 2018-01-18

Dostawy leków przeciwbakteryjnych Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy leków przeciwbakteryjnych Numer referencyjny: LAS-555-PN/119-2017
Numer postępowania: LAS-555-PN/119-2017
Termin składania ofert: 20.02.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-01-12
SIWZ 2018-01-12

Dostawy środków do utrzymania czystości oraz artykułów...

Nazwa postępowania: Dostawy środków do utrzymania czystości oraz artykułów gospodarczych Numer referencyjny: DZPZ-1047-PN/123-2017
Numer postępowania: DZPZ-1047-PN/123-2017
Termin składania ofert: 25.01.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-01-12
SIWZ 2018-01-12
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2018-01-18
MODYFIKACJA 1 2018-01-18

Nadzór inwestorski nad projektem – Modernizacja źródeł ciepła i...

Nazwa postępowania: Nadzór inwestorski nad projektem – Modernizacja źródeł ciepła i energii dla obiektów SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku
Numer postępowania: TT-624-PN/122-2017
Termin składania ofert: 15.01.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-01-03
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-01-03
SIWZ 2018-01-03
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-01-09
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2018-01-10
Modyfikacja 2 2018-01-10
Informacja z otwarcia ofert 2018-01-15
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-01-15
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 69 70