SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

Dostawy środków dezynfekcyjnych (zamówienie: LAS-760-PN/48-2014).

Nazwa postępowania: Dostawy środków dezynfekcyjnych (zamówienie: LAS-760-PN/48-2014).
Numer postępowania: LAS-760-PN/48-2014
Termin składania ofert: 07.08.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-08-05
SIWZ 2014-07-28
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-08-05
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2014-08-27

Dostawy filtrów do wentylacji, zamówienie: EZ-1076-PN/36-2014.

Nazwa postępowania: Dostawy filtrów do wentylacji, zamówienie: EZ-1076-PN/36-2014.
Numer postępowania: EZ-1076-PN/36-2014.
Termin składania ofert: 04.08.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-07-25
SIWZ 2014-07-25
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. 2014-08-26

Poprawa warunków komunikacyjnych i użytkowych dla osób...

Nazwa postępowania: Poprawa warunków komunikacyjnych i użytkowych dla osób niepełnosprawnych oraz osób z dysfunkcjami narządu ruchu poprzez przebudowę i modernizację pomieszczeń w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3, Pawilonie Poradni Specjalistycznych i Rehabilitacji Nr
Numer postępowania: TT–107–PN/53–2014
Termin składania ofert: 01.08.2014, godz. 11:00
Ogłoszenie 2014-07-17
SIWZ 2014-07-17
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2014-08-07

Poprawa warunków hospitalizacji i leczenia osób niepełnosprawnych...

Nazwa postępowania: Poprawa warunków hospitalizacji i leczenia osób niepełnosprawnych poprzez wymianę 2 sztuk dźwigów osobowych w Pawilonie Przychodni Wielospecjalistycznej Nr 2, ul. Energetyków 46 w Rybniku (zamówienie: TT-111-PN/54-2014)
Numer postępowania: TT-111-PN/54-2014
Termin składania ofert: 01.08.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-07-17
SIWZ 2014-07-17
Wyjaśnienie 1 2014-07-28
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2014-08-06

Usługi transportu sanitarnego, transportu pacjentów dializowanych i...

Nazwa postępowania: Usługi transportu sanitarnego, transportu pacjentów dializowanych i specjalistycznego transportu medycznego.
Numer postępowania: EAG-206-PN/41-2014
Termin składania ofert: 18.08.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-07-12
SIWZ 2014-07-12
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-08-07
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2014-08-19
1 2 ... 107 108 109 111 113 114 115 ... 119 120
UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.