SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami szpitalnymi...

Nazwa postępowania: Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami szpitalnymi (zamówienie: EAG-231-PN/51-2014).
Numer postępowania: EAG-231-PN/51-2014
Termin składania ofert: 21.07.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-07-11
SIWZ 2014-07-11
Modyfikacja 1 2014-07-14
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych 2014-07-30

Dostawy części i wyposażenia do aparatów i urządzeń medycznych,...

Nazwa postępowania: Dostawy części i wyposażenia do aparatów i urządzeń medycznych, zamówienie: TAM-404-PN/46-2014.
Numer postępowania: TAM-404-PN/46-2014
Termin składania ofert: 18.07.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-07-09
SIWZ 2014-07-03
Modyfikacja 1 2014-07-09
Wyjaśnienie - Modyfikacja 2 2014-07-14
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych 2014-08-04

Poprawa warunków hospitalizacji i leczenia osób niepełnosprawnych...

Nazwa postępowania: Poprawa warunków hospitalizacji i leczenia osób niepełnosprawnych poprzez wymianę 2 sztuk dźwigów osobowych w Pawilonie Przychodni Wielospecjalistycznej Nr 2, ul. Energetyków 46 w Rybniku (zamówienie: TT-79-PN/43- 2014).
Numer postępowania: TT-79-PN/43- 2014
Termin składania ofert: 15.07.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-06-30
SIWZ 2014-06-30
Wyjaśnienie 1 2014-07-10
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2014-07-16

Dostawy produktów farmaceutycznych.

Nazwa postępowania: Dostawy produktów farmaceutycznych.
Numer postępowania: LAS-680-PN/40-2014
Termin składania ofert: 06.08.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-06-28
SIWZ 2014-06-28
Modyfikacja 1 2014-07-11
Wyjaśnienie - Modyfikacja 2 2014-07-28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2014-08-21

Dostawy wyrobów z włóknin medycznych, zamówienie: EZ-760-PN/47-2014.

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów z włóknin medycznych, zamówienie: EZ-760-PN/47-2014.
Numer postępowania: EZ-760-PN/47-2014
Termin składania ofert: 17.07.2014, godz. 11:00
Ogłoszenie 2014-07-09
SIWZ 2014-06-27
Modyfikacja 1 2014-07-03
Modyfikacja 2 2014-07-09
Wyjaśnienie - Modyfikacja 3 2014-07-15
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2014-08-21
1 2 ... 108 109 110 112 114 115 116 ... 119 120
UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.