SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

Obsługa serwisowa aparatury medycznej (zamówienie nr...

Nazwa postępowania: Obsługa serwisowa aparatury medycznej (zamówienie nr TAM-416-PN/44-2014).
Numer postępowania: TAM-416-PN/44-2014
Termin składania ofert: 26.06.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-06-24
SIWZ 2014-06-18
Wyjaśnienie - Modyfikacji 1 2014-06-24
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH – ETAP I 2014-07-17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH – ETAP II 2014-07-22
Zestawienie informacji o wyborze ofert najkorzystniejszych w zakresie po... 2014-08-04

Dostawy części i wyposażenia do aparatów i urządzeń medycznych oraz...

Nazwa postępowania: Dostawy części i wyposażenia do aparatów i urządzeń medycznych oraz akcesoria i materiały eksploatacyjne do stacji uzdatniania wody zamówienie: TAM-397-PN/37-2014.
Numer postępowania: TAM-397-PN/37-2014
Termin składania ofert: 27.06.2014, godz. 09:00
Ogłoszenie 2014-06-18
SIWZ 2014-06-18
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-06-24
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych 2014-07-10

Dostawa wideogastroskopu (zamówienie: TAM- 396-PN/39-2014).

Nazwa postępowania: Dostawa wideogastroskopu (zamówienie: TAM- 396-PN/39-2014).
Numer postępowania: TAM- 396-PN/39-2014
Termin składania ofert: 25.06.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-06-13
SIWZ 2014-06-13
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-06-23
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2014-06-27

Usługa ochrony osób i mienia SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Usługa ochrony osób i mienia SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku (zamówienie: EAG-193-PN/35-2014)
Numer postępowania: EAG-193-PN/35-2014
Termin składania ofert: 23.06.2014, godz. 11:00
Ogłoszenie 2014-06-10
SIWZ 2014-06-10
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2014-07-09

Roboty malarskie i towarzyszące na Oddziale Okulistycznym...

Nazwa postępowania: Roboty malarskie i towarzyszące na Oddziale Okulistycznym zlokalizowanym w Pawilonie Łóżkowym Nr 5 - etap I oraz roboty remontowe związane z naprawą posadzek, schodów wejściowych i pokrycia dachowego w Zakładzie Anatomopatologii i Pawilonie Łóżkowym Nr 5
Numer postępowania: TT-60-PN/33-2014
Termin składania ofert: 24.06.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-06-05
SIWZ 2014-06-05
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2014-06-25
UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.