SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

Usługi transportu sanitarnego, transportu pacjentów dializowanych i...

Nazwa postępowania: Usługi transportu sanitarnego, transportu pacjentów dializowanych i specjalistycznego transportu medycznego.
Numer postępowania: EAG-48-PN/8-2014
Termin składania ofert: 21.05.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-04-15
SIWZ 2014-04-15
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania 2014-04-25
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-04-30
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2014-05-26

Usługa ochrony osób i mienia SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku wraz z...

Nazwa postępowania: Usługa ochrony osób i mienia SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku wraz z obsługą telewizji dozorowej CCTV (zamówienie: EAG-149-PN/26-2014).
Numer postępowania: EAG-149-PN/26-2014
Termin składania ofert: 23.05.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-04-14
SIWZ 2014-04-14
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2014-04-24

Dostawy materiałów do terapii podciśnieniowej wraz z użyczeniem...

Nazwa postępowania: Dostawy materiałów do terapii podciśnieniowej wraz z użyczeniem urządzeń (zamówienie: LAS-199-PN/10-2014).
Numer postępowania: LAS-199-PN/10-2014
Termin składania ofert: 17.04.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-04-09
SIWZ 2014-04-09
Wyjaśnienie 1 2014-04-15
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2014-05-09

Usługa ochrony osób i mienia SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku wraz z...

Nazwa postępowania: Usługa ochrony osób i mienia SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku wraz z obsługą telewizji dozorowej CCTV (zamówienie: EAG-113-PN/23-2014).
Numer postępowania: EAG-113-PN/23-2014
Termin składania ofert: 11.04.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-04-04
SIWZ 2014-04-04
Wyjaśnienie - modyfikacja 1 2014-04-09
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2014-04-14

Dostawy płynów do dializy oraz leków (zamówienie: LAS-325-PN/20-2014).

Nazwa postępowania: Dostawy płynów do dializy oraz leków (zamówienie: LAS-325-PN/20-2014).
Numer postępowania: LAS-325-PN/20-2014
Termin składania ofert: 14.04.2014, godz. 12:00
Ogłoszenie 2014-04-04
SIWZ 2014-04-04
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-04-10
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych 2014-05-02
UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.