SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii nr postępowania: LAS-335-PN/104-2018
Numer postępowania: LAS-335-PN/104-2018
Termin składania ofert: 19.11.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-10-11
SIWZ 2018-10-11

Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i...

Nazwa postępowania: Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku" nr TAM-969-PN/110-2018
Numer postępowania: TAM-969-PN/110-2018
Termin składania ofert: 19.10.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-10-09
SIWZ 2018-10-09
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-19
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 2018-10-19

Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i...

Nazwa postępowania: Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku" nr TAM-956-PN/109-2018
Numer postępowania: TAM-956-PN/109-2018
Termin składania ofert: 13.11.2018, godz. 11:00
Ogłoszenie 2018-10-08
SIWZ 2018-10-08
WYJAŚNIENIE 1 2018-10-18

Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i...

Nazwa postępowania: Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku" nr TAM-953-PN/106-2018
Numer postępowania: TAM-953-PN/106-2018
Termin składania ofert: 13.11.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-10-05
SIWZ 2018-10-05
Sprostowanie 2018-10-12
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 2018-10-16
Załączniki do sprostowania 2018-10-12

Dostawy produktów leczniczych nr LAS-347-PN/105-2018

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych nr LAS-347-PN/105-2018
Numer postępowania: LAS-347-PN/105-2018
Termin składania ofert: 12.10.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-10-04
SIWZ 2018-10-04
WYJAŚNIENIE 1 2018-10-10
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-15
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-10-15
  1 2 4 5 6 7 8 9 ... 91 92