SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni...

Nazwa postępowania: Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki (zamówienie nr: LAS-266-PN/76-2020)
Numer postępowania: LAS-266-PN/76-2020
Termin składania ofert: 06.11.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-10-28
SIWZ 2020-10-28
Modyfikacja 1 2020-11-03
Informacja z otwarcia ofert 2020-11-09
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-11-09
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych i unieważnieniu postęp... 2020-11-27

Dzierżawa endoskopów (zamówienie nr TAM-971-PN/88-2020)

Nazwa postępowania: Dzierżawa endoskopów (zamówienie nr TAM-971-PN/88-2020)
Numer postępowania: TAM-971-PN/88-2020
Termin składania ofert: 03.11.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-10-26
SIWZ 2020-10-26
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2020-10-30
Informacja z otwarcia ofert 2020-11-05
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-11-05
Wynik 2020-11-16

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii – Trastuzumab Emtansinum (zamówienie nr: LAS-319-PN/93-2020)
Numer postępowania: LAS-319-PN/93-2020
Termin składania ofert: 29.10.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-10-20
SIWZ 2020-10-20
Wyjaśnienie 1 2020-10-26
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-10-29
Informacja z otwarcia ofert 2020-10-29
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2020-11-03
Załącznik 1 i 2 2020-11-03

Usługi eksploatacji, konserwacji, serwisu i obsługi urządzeń...

Nazwa postępowania: Usługi eksploatacji, konserwacji, serwisu i obsługi urządzeń technicznych kotłowni gazowo - olejowej wraz z agregatem kogeneracyjnym na okres 2 lat - SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku (zamówienie nr TT-538-PN/100-2020)
Numer postępowania: TT-538-PN/100-2020
Termin składania ofert: 30.10.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-10-20
SIWZ 2020-10-20
Wyjaśnienie 1 2020-10-26
Informacja z otwarcia ofert 2020-11-03
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-11-03
Wynik postępowania 2020-11-25

Zakup aparatu USG śródoperacyjnego z wyposażeniem dla Oddziału...

Nazwa postępowania: Zakup aparatu USG śródoperacyjnego z wyposażeniem dla Oddziału Chirurgii Ogólnej (zamówienie nr TAM-1023-PN/101-2020)
Numer postępowania: TAM-1023-PN/101-2020
Termin składania ofert: 29.10.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-10-19
SIWZ 2020-10-19
Wyjaśnienie-modyfikacja 1 2020-10-23
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-10-23
Wyjaśnienie-modyfikacja 2 2020-10-26
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-10-29
Informacja z otwarcia ofert 2020-10-29
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2020-11-06
Załącznik 1 i 2 2020-11-06
1 2 3 5 7 8 9 ... 119 120
UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.