SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Zakup wyposażenia do realizacji zadania inwestycyjnego...

Nazwa postępowania: Zakup wyposażenia do realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku TAM-1004-PN/114-2018
Numer postępowania: TAM-1004-PN/114-2018
Termin składania ofert: 27.11.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-22
SIWZ 2018-10-22
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2018-11-20
Informacja z otwarcia ofert 2018-11-28
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-11-28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-11-29

Usługi kompleksowego ubezpieczenia SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala...

Nazwa postępowania: Usługi kompleksowego ubezpieczenia SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku TAG-408-PN/112-2018
Numer postępowania: TAG-408-PN/112-2018
Termin składania ofert: 09.01.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-22
SIWZ 2018-10-22
Sprostowanie ogłoszenia 2018-12-24
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-12-24
Sprostowanie ogłoszenie zmian opublikowane w OJS 2019-01-02
WYJAŚNIENIE 2 2019-01-02
Informacja z otwarcia ofert 2019-01-10
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-01-10

Dostawy preparatów oraz wyrobów medycznych do żywienia...

Nazwa postępowania: Dostawy preparatów oraz wyrobów medycznych do żywienia pozajelitowego i dojelitowego wraz z użyczeniem pomp LAS-340-PN/107-2018
Numer postępowania: LAS-340-PN/107-2018
Termin składania ofert: 27.11.2018, godz. 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-22
SIWZ 2018-10-22
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-11-20
Informacja z otwarcia ofert 2018-11-27
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-11-27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2019-01-14

Dostawy produktów farmaceutycznych – część III (zamówienie nr...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów farmaceutycznych – część III (zamówienie nr LAS-342-PN/108-2018)
Numer postępowania: LAS-342-PN/108-2018
Termin składania ofert: 27.11.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-10-18
SIWZ 2018-10-18
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-11-20
Informacja z otwarcia ofert 2018-11-30
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-11-30

Dostawy produktów farmaceutycznych – część II Numer...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów farmaceutycznych – część II Numer postępowania:LAS-334-PN/102-2018
Numer postępowania: LAS-334-PN/102-2018
Termin składania ofert: 20.11.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-10-12
SIWZ 2018-10-12
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-11-08
Informacja z otwarcia ofert 2018-11-21
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-11-21
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- KOREKTA W ZAKRESIE NAZWY WYKONAWCY (dotyczy... 2018-12-18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2019-01-03
1 2 3 5 7 8 9 ... 95 96