SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii - 6 pakietów (zamówienie: LAS-2286/14-PN/4-2015).
Numer postępowania: LAS-2286/14-PN/4-2015
Termin składania ofert: 20.03.2015, godz. 11:00
Ogłoszenie 2015-03-12
SIWZ 2015-03-12
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-03-18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-04-08

Dostawy leków przeciwzakrzepowych (LAS-1644-PN/77-2014)

Nazwa postępowania: Dostawy leków przeciwzakrzepowych (LAS-1644-PN/77-2014)
Numer postępowania: LAS-1644-PN/77-2014
Termin składania ofert: 31.03.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-02-21
SIWZ 2015-02-21
WYJAŚNIENIE 1 2015-03-18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-04-20

Dostawa kardiomonitorów - 2 sztuki (zamówienie: TAM-66-PN/10-2015)

Nazwa postępowania: Dostawa kardiomonitorów - 2 sztuki (zamówienie: TAM-66-PN/10-2015)
Numer postępowania: TAM-66-PN/10-2015
Termin składania ofert: 26.02.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-02-17
SIWZ 2015-02-17
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-02-23
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-03-09

Dostawy materiałów do zespoleń kostnych (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Dostawy materiałów do zespoleń kostnych (zamówienie: LAS-1460-PN/73-2014)
Numer postępowania: LAS-1460-PN/73-2014
Termin składania ofert: 23.02.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-02-13
SIWZ 2015-02-13
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-02-19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-03-05

Usługi kompleksowego ubezpieczenia SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala...

Nazwa postępowania: Usługi kompleksowego ubezpieczenia SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku - 3 pakiety (TAG-45-PN/8-2015)
Numer postępowania: TAG-45-PN/8-2015
Termin składania ofert: 18.03.2015, godz. 09:00
Usługi kompleksowego ubezpieczenia SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
pakiet (część) 1: obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; pakiet (część) 2:
ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; pakiet (część) 3: ubezpieczenie
pojazdów.
Ogłoszenie 2015-02-10
SIWZ 2015-02-10
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2015-03-06
Wynik 2015-03-20
1 2 ... 74 75 76 78 80 81 82 ... 95 96