1. Depozyt ubraniowy dla pacjentów, w którym przechowywana jest odzież pacjentów hospitalizowanych w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku znajduje się na poziomie -1,
  2. Rzeczy pozostawione w Depozycie Ubraniowym, pacjenci lub ich rodziny mogą odbierać codziennie w godzinach od 07:00 do 18:00. Po odbiór ubrań należy zgłosić się na Izbie Przyjęć,
  3. Ubranie wydawane jest na podstawie pokwitowania "Potwierdzenia odbioru rzeczy chorego", które pacjent otrzymuje przy przyjęciu do Szpitala.

Ubrania pozostawione w Depozycie Ubraniowym wydawane są pacjentowi na podstawie ww. pokwitowania. Wydawane są również rodzinie pacjenta lub osobie przez niego upoważnionej za okazaniem dokumentu tożsamości osoby odbierającej.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 19 luty 2024 13:19 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 luty 2024 13:20 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 10:56 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 czerwiec 2024 13:24 Super User