Nazwa projektu: Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku.

Cel projektu: Modernizacja źródła ciepła, tj. szpitalnej kotłowni parowo-wodnej zasilanej gazem ziemnym, olejem opałowym oraz ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej należącej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rybniku, docelowo dostosowując parametry urządzeń odbiorczych na terenie szpitala do mocy i parametrów produkowanych w kotłowni.

Planowane efekty: Poprawa stanu powietrza oraz efektywności energetycznej.

Wartość projektu: 7 185 291,69 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 4 634 888,09 PLN


Sposób zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko opisany jest tutaj.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 15 marzec 2024 10:48 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 marzec 2024 10:56 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 marzec 2024 11:53 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 10 kwiecień 2024 09:18 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 11:30 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 czerwiec 2024 14:28 Super User