Poprawa jakości wykonywania procedur operacyjnych poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX – Zdrowie i Rekreacja, Działanie 9.1 – Infrastruktura lecznictwa zamkniętego.

Celami planowanego ucyfrowienia Zakładu Diagnostyki Obrazowej są przede wszystkim: poprawa jakości i dostępności badań diagnostyki obrazowej oraz zamiana tradycyjnej technologii wywoływania zdjęć RTG z analogowej na cyfrową, co w znaczący sposób wpłynie na zmniejszenie negatywnych skutków dla środowiska naturalnego, a także pozwoli na uzyskanie oszczędności na materiałach zużywalnych stosowanych w radiologii analogowej, takich jak: filmy RTG i odczynniki do obróbki chemicznej zdjęć.

Uzyskane wyniki badań RTG w postaci obrazów graficznych są zapisywane i przechowywane w systemach komputerowych, a następnie będą udostępnione lekarzom w stacjach diagnostycznych i sieci wewnętrznej, co w znaczący sposób poprawi szybkość a przede wszystkim, jakość diagnostyki.

Ważnym efektem będzie również poprawa ochrony radiologicznej pacjenta – w przypadku nieprawidłowego wywołania tradycyjnego filmu RTG konieczne jest powtórzenie badania, a tym samym powtórne naświetlenie pacjenta. W przypadku badań cyfrowych obróbka zdjęć następuje na stacji roboczej ograniczając konieczność powtórnego naświetlania pacjenta. Posiadanie cyfrowego archiwum danych medycznych ułatwi znacząco przechowywanie wyników badań oraz spowoduje łatwiejszy i szybszy dostęp do danych.

  • Koszt całkowity projektu: 2 607 013,61,
  • Kwota dofinansowania Projektu: 1 764 039,47,
  • Poziom dofinansowania: 67,92%.

Sposób zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko opisany jest tutaj.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 14 marzec 2024 12:59 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 marzec 2024 13:01 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 marzec 2024 13:01 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 marzec 2024 13:02 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 10 kwiecień 2024 09:17 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 11:29 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 czerwiec 2024 14:24 Super User