SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE
W SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU
("KANDYDACI")

Dane administratora
Administratorem danych osobowych pacjentów jest:
SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik
tel. 32 429 1251
fax. 32 422 8272
www.szpital.rybnik.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i nawiązania stosunku pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)) oraz przepisów ustawy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody – również dalszych procesach rekrutacyjnych.

Informacje o odbiorcach danych osobowych
Dane osobowe kandydatów mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług (np. technicznych, organizacyjnych teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym), organom administracji publicznej, samorządom zawodowym, związkom zawodowym.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Dane osobowe przechowywane są do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby danego procesu rekrutacyjnego, zaś w przypadku danych osobowych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych – przez okres 1 roku liczonego od ostatniego dnia roku, w którym kandydat powierzył swoje dane SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku. Dane osobowe kandydatów będą mogły być również przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.

Prawa przysługujące kandydatom w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Kandydatom ubiegającym się o zatrudnienie w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz prawo do złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 0300
fax. 22 531 0301
Godziny pracy urzędu: 08:00 – 16:00

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 18 marzec 2024 11:32 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 marzec 2024 12:52 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 11:32 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 czerwiec 2024 14:38 Super User