Zakup aparatury i sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych i pozostałych oraz modernizacja infrastruktury SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku w celu przeciwdziałaniu się COVID-19

Nazwa projektu: Zakup aparatury i sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych i pozostałych oraz modernizacja infrastruktury SP ZOZ Wojewódzkim Szpitali Specjalistycznym nr 3 w Rybniku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Cele projektu: Cel główny projektu to zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych poprzez podjęcie działań ukierunkowanych na diagnostykę, zapobieganie, przeciwdziałanie, zwalczanie choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku.

Planowane efekty:
Efektami projektu (cele szczegółowe) będą:

  • ochrona ludzkiego życia i zdrowia,
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa,
  • łagodzenie skutków pandemii choroby COVID-19,
  • zapewnienie ochrony personelowi medycznemu szpitala,
  • zwiększenie bezpieczeństwa pracy.

Wartość projektu: 10 220 833,93 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 8 686 008,84 zł

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 15 marzec 2024 13:23 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 marzec 2024 13:24 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 10 kwiecień 2024 09:18 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 11:31 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 czerwiec 2024 14:29 Super User