Wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji

Tytuł projektu: Wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji w 2023r.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

Źródło finansowania: Środki subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego Funduszu Medycznego.
Wartość dotacji wg umowy: 983 000,00 PLN.
Wartość otrzymanej dotacji: 401 280,00 PLN.

Cel projektu: Wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.

W dniu 22.11.2023r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku podpisał z Ministerstwem Zdrowia Departamentem Innowacji umowę dotacji celowej nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.W-22931/23/381/125 na realizację w 2023r. zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji poprzez zakup urządzeń robotycznych ze środków subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego Funduszu Medycznego.

W ramach umowy dotacji zakupiono sprzęt rehabilitacyjny o wartości 401 280 zł, w postaci:

  • Stacjonarne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych – Zautomatyzowany system do treningu funkcjonalnego – 2 zestawy,
  • Mobilne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych – Zrobotyzowana mobilna maszyna do ćwiczeń stawu biodrowego i kolanowego – 2 zestawy,
  • Mobilne roboty rehabilitacyjne górnych partii ciała – Robot do terapii ręki i palców – 1 szt.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 14 marzec 2024 11:13 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 marzec 2024 11:51 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 10 kwiecień 2024 09:14 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 11:29 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 czerwiec 2024 14:21 Super User