SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU
W SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Dane administratora
Administratorem danych osobowych pacjentów jest:
SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik
tel. 32 429 1251
fax. 32 422 8272
www.szpital.rybnik.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są w celu

  1. Zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, w tym w celu zabezpieczenia dokumentacji medycznej i innych informacji, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO),
  2. Zapewnienia możliwości stałej obserwacji pacjentów na podstawie przepisów art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Administrator informuje, że nie jest w stanie zidentyfikować wszystkich osób, których wizerunek jest rejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych
W systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są: wizerunek osób, daty i godziny zapisu, numery rejestracyjne pojazdów.

Informacje o odbiorcach danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane w systemie mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prawem przewidzianym lub administrator poweźmie wiadomość, że mogę one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin przechowywania może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Prawa przysługujące osobom przebywającym na terenie SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Kontrahentom SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 0300
fax. 22 531 0301
Godziny pracy urzędu: 08:00 – 16:00

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe kontrahentów SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 marzec 2024 13:04 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 marzec 2024 13:50 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 marzec 2024 13:51 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 marzec 2024 08:39 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 11:32 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 czerwiec 2024 14:38 Super User