Celem działania Szpitala jest:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;
2) promocja zdrowia.

Do zadań Szpitala należy:
1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych;
2) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne;
3) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
4) prowadzenie działalności diagnostycznej;
5) świadczenie usług farmaceutycznych;
6) prowadzenie działań z zakresu zdrowia publicznego, w tym profilaktyka chorób, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;
7) uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;
8) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie
tych osób;
9) orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy;
10) realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną, sprawami obronnymi i ochroną ludności.

Niniejsza strona pełni jednocześnie funkcję Serwisu BIP, jak i głównej witryny SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 16 luty 2024 12:21 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 luty 2024 13:48 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 kwiecień 2024 09:30 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 kwiecień 2024 11:38 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 10:55 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 czerwiec 2024 13:50 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 czerwiec 2024 14:11 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 czerwiec 2024 14:11 Super User