Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku.

Cel projektu: poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez doposażenie i rozbudowę funkcjonującego w ramach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Planowane efekty: zwiększenie liczby pacjentów leczonych w ramach doposażonego i rozbudowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Wartość projektu: 4 136 998,90 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 398 200,65 PLN


Sposób zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko opisany jest tutaj.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 14 marzec 2024 14:11 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 10 kwiecień 2024 09:17 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 11:30 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 czerwiec 2024 14:28 Super User