Zgodnie z dyspozycją § 6 ust. 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.06.2019r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, a także maksymalnego czasu, o którym mowa w § 13 ust. 1 i § 12 ust. 3 pkt 2 i 3 ww. Rozporządzenia, informuję co następuje:

  1. Pacjenci zakwalifikowani wg procedury TRIAGE do kolorów: niebieskiego i zielonego mogą w godzinach od 08:00 – 16:00 udać się do jednostki udzielającej świadczeń z zakresu POZ, natomiast w godz. 16:00 – 08:00 oraz w dni wolne i świąteczne mogą udać się do punktu udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej znajdującego się w SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku w pawilonie nr 6.
    W przeciwnym razie czas oczekiwania na udzielenie świadczeń w SOR będzie wynosił dla koloru zielonego 120 min oraz dla koloru niebieskiego 240 min.
  2. Informujemy, iż maksymalny czas na podjęcie decyzji przez lekarza SOR:
    • na skierowanie Pacjenta na inny Oddział Szpitala wynosi 24 godz.
    • Na odmowę przyjęcia na Oddział SOR osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowia wynosi 4 godz.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 16 luty 2024 13:25 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 luty 2024 13:26 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 luty 2024 13:44 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 kwiecień 2024 11:58 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 10:55 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 czerwiec 2024 13:06 Super User