Aktualizacja: 16.04.2014 godz. 12:35

 

Witamy na stronach SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

Nasz adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

Regon: 272780323

NIP: 642-25-85-351
KRS: 0000067701

RZOZ: 000000012877

Bank Pekao S.A. Centrum Korporacyjne Gliwice
58 1240 4272 1111 0000 4833 4765


tel.(032)42-91-000
fax.(032)42-28-272

e-mail:  szpital@szpital.rybnik.pl

Dyrektor: Aniela Wlizło


Szpital uczestniczy w projektach współfinansowanych przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz
Europejskiego Funduszu Regionalnego
ue ue


Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej
© 2003 - 2012 SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
Projekt i wykonanie Grzegorz Jędrusyna , Dział Informatyki Szpitalnej