SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

o programie dobry posiłek

O programie dobry posiłek w szpitalu

Pragniemy poinformować, że Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku od dnia 28.12.2023 r.  przystąpił  do realizacji programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – „Dobry posiłek w szpitalu”, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2023 r. oraz Zarządzenia nr 140/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27.09.2023 r.

 

Celem ww.  programu jest:

 

  1. zwiększenie dostępności porad żywieniowych w szpitalach,

  2. wdrożenie optymalnego modelu żywienia pacjentom zakwalifikowanym do ww. programu poprzez zapewnienie im wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz udzielanie pacjentom porad żywieniowych przez osobę planującą dietę

Zdjęcie za darmo do wykorzystania w ramach licencji na treść Pixabay 

Wykaz Alergenów