SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

modernizacja źródła ciepła

Modernizacja źródła ciepła

Nazwa projektu: Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku.

Cel projektu: modernizacji źródła ciepła, tj. szpitalnej kotłowni parowo-wodnej zasilanej gazem ziemnym, olejem opałowym oraz ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej należącej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rybniku, docelowo dostosowując parametry urządzeń odbiorczych na terenie szpitala do mocy i parametrów produkowanych w kotłowni.

Planowane efekty: poprawa stanu powietrza oraz efektywności energetycznej.

Wartość projektu: 7 185 291,69 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 634 888,09 PLN
 


Sposób zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko opisany jest tutaj: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/