SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Prawa pacjenta

Zgodnie z „Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”

z dnia 6 listopada 2008r.
 

Zapewniamy:

 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych 
  (Rozdział 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 2. Prawo pacjenta do informacji 
  (Rozdział 3 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 3. Prawo pacjenta do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
  (Rozdział 3a Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 4. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych 
  (Rozdział 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 5. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych 
  (Rozdział 5 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 6. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta 
  (Rozdział 6 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 7. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej 
  (Rozdział 7 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 8. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
  (Rozdział 8 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 9. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
  (Rozdział 9 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 10. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej 
  (Rozdział 10 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 11. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie 
  (Rozdział 11 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

Pełny tekst „Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta” dostępny jest:
u Ordynatora Oddziału / Kierownika Działu i Pielęgniarki / Położnej Oddziałowej / Koordynującej

 oraz na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20090520417&type=3

 

 

Skargi i wnioski

Wszelkiego rodzaju komentarze dotyczące naszego Szpitala i świadczonych usług są mile widziane. 
Skargi lub wnioski prosimy przekazywać Ordynatorowi Oddziału / Kierownikowi Działu lub Pielęgniarce / Położnej Oddziałowej / Koordynującej, aby mogli przedsięwziąć odpowiednie kroki.
 

Protokół przyjęcia skargi / wniosku / opinii można pobrać STĄD
 

Pacjentowi, jego rodzinie lub opiekunowi przysługuje prawo do:

Zwrócenia się z prośbą o interwencję do:

 1. Naczelnej Pielęgniarki, Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa, Z-cy Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych codziennie w godzinach 13.30 – 14.30

Złożenia skargi do:

 1. Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, Uwaga: Skargi anonimowe oraz złożone drogą e-mailową nie będą rozpatrywane!
 2. Pełnomocnik d/s Praw Pacjenta.
  Dyżur: wtorek od godz. 14:30 do godz. 15:30 w Dziale Organizacyjnym - pokój nr 85 wnioski i opinie można przesyłać również na adres: rpp@szpital.rybnik.pl
 3. Biura Działu Skarg i Wniosków Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice w godzinach 8:00 - 16:00:
  telefon 32 735 05 45
  lub drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.
 4. Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Spraw Świadczeniobiorców, Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, tel: (22) 572 60 41, (22) 572 64 65, faks: (22) 572 63 31, infolinia@nfz.gov.pl
 5. Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Lekarskiej z siedzibą w Katowicach,ul. Grażyńskiego 49 A, 40-126 Katowice, tel.: 032/ 203 65 47 do 48
 6. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, ul. Francuska 16, 40-027 Katowice, tel.: 510 132 171; e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
 7. Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa:
  fax: 22 532-82-30,
  e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl,
  poprzez ePUAP
  lub osobiście w siedzibie.
   
Bezpłatna infolinia: 800-190-590 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 21:00