SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Oddział Endokrynologii i Chorób Metabolicznych

 

Oddział Endokrynologii i Chorób Metabolicznych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

p.o. Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek

 

adres: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46

kierownik: 32 4291560

oddziałowa: 32 4291561

sekretariat: 32 4291562

lekarze: 32 4291563

pielęgniarki: 32 4291565

pokój konferencyjny: 32 4291566

fax: 32 4228272; www.szpital.rybnik.pl

 

 

Skład zespołu

 

p.o. Kierownik:

prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek – specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii

 

Zastępca Kierownika:

dr hab. n. med. Dariusz Kajdaniuk – specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Danuta Dawia

 

Asystenci:

lek. Szymon Janyga – specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii

lek. Franciszek Mazur – specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii

lek. Monika Ogrodowczyk-Bobik – specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii

lek. Agata Urbanek – specjalista chorób wewnętrznych

dr n. med. Łukasz Bułdak – specjalista chorób wewnętrznych

lek. Donat Domaradzki – specjalista chorób wewnętrznych

lek. Tomasz Miś – rezydent

 

Pielęgniarki: Joanna Forajter, Henryka Mazur, Sylwia Mrozek, Małgorzata Rusicka, Bożena Sołowczuk, Maria Szczecińska

 

Sekretarka: Renata Staszczyk

 

 

Działalność kliniczna

 

Oddział Endokrynologii i Chorób Metabolicznych (OEM) specjalizuje się w rozpoznawaniu i leczeniu chorób układu wewnętrznego wydzielania i chorób metabolicznych, w tym cukrzycy i jej powikłań. Opiekę nad pacjentami pełnią specjaliści endokrynologii oraz chorób wewnętrznych i diabetologii, a także lekarze w trakcie specjalizacji z endokrynologii. Oddział dysponuje 15 łóżkami w 1-3 osobowych salach z łazienkami, w tym możliwością stworzenia miejsc intensywnego nadzoru medycznego. W OEM prowadzona jest diagnostyka i leczenie m.in: chorób tarczycy (w tym nadczynności tarczycy współistniejącej z ciężkimi zaburzeniami rytmu serca, orbitopatii tarczycowej, choroby Gravesa i Basedowa, zapaleń tarczycy, przełomów tarczycowych); chorób przytarczyc (niedoczynności pooperacyjnej i autoimmunologicznej, pierwotnej i wtórnej nadczynności); chorób układu podwzgórzowo-przysadkowego (guzów przysadki, akromegalii, choroby Cushinga, hiperprolaktynemii, niedoczynności przysadki); chorób nadnerczy (zespołu Cushinga, niedoczynności nadnerczy, wrodzonego przerostu); zaburzeń hormonalnych gonad (hipogonadyzmu pierwotnego i wtórnego); zaburzeń dojrzewania płciowego (opóźnionego dojrzewania płciowego); hiperandrogenizmu u kobiet (hirsutyzmu, zespołu policystycznych jajników); zaburzeń cyklu płciowego u kobiet; menopauzy i jej następstw; zaburzeń andrologicznych (niepłodności i zaburzeń seksualnych mężczyzn); ginekomastii; otyłości; osteoporozy, nadciśnienia hormonozależnego, chorób metabolicznych, cukrzycy oraz ich następstw.

 

 

Działalność dydaktyczna

 

OEM jest jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację z endokrynologii i staż kierunkowy z endokrynologii w ramach innych specjalności.

 

W OEM specjalizację z zakresu endokrynologii dotąd uzyskali: prof. dr hab. n. med. Robert Krysiak, lek. Joanna Tarabura-Dragon, dr n. med. Joanna Wierzbicka-Chmiel, lek. Beata Czakańska-Dec, dr n. med. Aleksandra Szymborska-Kajanek, dr n. med. Edyta Cichocka, lek. Monika Ogrodowczyk-Bobik, dr n. med. Marta Wróbel, lek. Szymon Janyga, dr n. med. Dominika Rokicka. Lekarze w tracie specjalizacji z endokrynologii: dr. n. med. Anna Cygal, lek. Agata Urbanek, dr n. med. Łukasz Bułdak, lek. Donat Domaradzki, lek. Tomasz Miś.

 

Lekarze OEM są wykładowcami

- cyklicznych spotkań o tematyce endokrynologicznej z lekarzami rodzinnymi, internistami, pediatrami i ginekologami województwa śląskiego współpracującymi z oddziałem

- kursów ustawicznego kształcenia i konferencji organizowanych przez Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Towarzystwo Internistów Polskich, Polskie Towarzystwo Tyreologiczne, Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Okręgowe Izby Lekarskie (w Katowicach, Opolu, Częstochowie i Bielsku-Białej), Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Medycynę po Dyplomie, Medycynę Praktyczną, Medical Tribune.

 

 

Działalność naukowa

 

Od 2009 roku pracownicy Oddziału opublikowali:

- 108 artykułów w recenzowanych czasopismach medycznych

Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, Wiadomości Lekarskie, Przegląd Lekarski, Endokrynologia Polska, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, Polski Merkuriusz Lekarski, Acta Clinica Belgica, Annales Academiae Medicae Silesiensis, Acta Balneologica, Clinical and Experimental Medicine, Experimental and Clinical Endocrinolology & Diabetes, Journal of Endocrinological Investigation, Ginekologia po Dyplomie, Endokrynologia Pediatryczna, Forum Nefrologiczne, Hepatologia, Clinical Diabetology, Świat Lekarza, Endokrynologia/Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, Twój Przegląd Stomatologiczny, Postępy Żywienia Klinicznego, Medycyna Metaboliczna, Pediatria i Medycyna Rodzinna, Medycyna Rodzinna.

- 9 rozdziałów w książkach m.in.:

B Marek. Insulinoma. W: Guzy neuroendokrynne układu pokarmowego. Red. B. Kos-Kudła. Via Medica, Gdańsk 2010.

B Marek. Hormony układu pokarmowego. B Marek, D Kajdaniuk. Wartości referencyjne. W: Endokrynologia Kliniczna Tom III. Red. Andrzej Milewicz. Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Wrocław 2012.

D Kajdaniuk, B Marek. Fizjologia tarczycy. M Nowak, B Marek. Orbitopatia tarczycowa. B Marek, D Kajdaniuk. Zapalenia tarczycy. W: Choroby tarczycy i przytarczyc. Diagnostyka i leczenie. Red.: J. Gawrychowski, B. Jarząb. MediPage, Warszawa 2014

D Kajdaniuk, B Marek, B Kos-Kudła. Wybrane stany zagrożenia życia pochodzenia endokrynnego. W: Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. Red.: Krystyn Sosada. PZWL, Warszawa 2016.

 

Pracownicy Oddziału uczestniczą w konferencjach i szkoleniach:

The Endocrine Society’s 91st Annual Meeting. Waszyngton, USA 2009; 14th International Congress of Endocrinology. Kyoto, Japonia 2010; 7th International Congress of Neuroendocrinology. Rouen, Francja 2010; 3rd Erasmus MC Post Graduate Course in Clinical Neuroendocrinology, Rotterdam, Holandia 2010; NET-Work, Uppsala, Szwecja, 2011; 8th Annual ENETS Conference. Lizbona, Portugalia 2011; 13th European Congress of Endocrinology. Rotterdam, Holandia 2011; The Endocrine Society’s 93rd Annual Meeting. Boston, USA 2011; 4th International Symposion on Testosterone: action, deficiency, substitution. Hohenkammer, Niemcy 2011; The Endocrine Society’s 94th Annual Meeting. Houston, USA 2012; XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Poznań 2012; British Neuroscience Association's Biennial Meeting. Londyn, Wielka Brytania 2013; The Endocrine Society’s 95th Annual Meeting. San Fransisco, USA 2013; 16th European Congress of Endocrinology. Wrocław 2014; 16th Congress of the European Neuroendocrine Association. Sofia, Bułgaria 2014; 17th European Congress of Endocrinology. Dublin, Irlandia 2015; V Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, Poznań 2015; Society for Endocrinology BES, Edynburg, Wielka Brytania 2015; 18th European Congress of Endocrinology. Monachium, Niemcy 2016; 17th International Congress of Endocrinology. Pekin, Chiny 2016; XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Katowice 2016; The Endocrine Society’s 99th Annual Meeting. Orlando, USA 2017; 19th European Congress of Endocrinology. Lizbona, Portugalia 2017; The Endocrine Society’s 100th Annual Meeting. Chicago, USA 2018; 20th European Congress of Endocrinology. Barcelona, Hiszpania 2018; 2018 - V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii, Kraków; 18th International Congress of Endocrinology. Kapsztad, RPA 2018; The Endocrine Society’s 101th Annual Meeting. New Orlean, USA 2019; 21st European Congress of Endocrinology. Lyon, Francja 2019

 

W oparciu o współpracę Oddziału Endokrynologii i Chorób Metabolicznych WSS3 z Katedrą Patofizjologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 3 pracowników szpitala uzyskało stopień doktora nauk medycznych.

 

 

Działalność naukowo-społeczna

 

Pracownicy Oddziału są członkami Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego www.ptendo.org.pl

oraz Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii, Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, European Society of Endocrinology, Endocrine Society (USA).

 

Prof. Bogdan Marek jest członkiem Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przewodniczącym Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii, zastępcą redaktora naczelnego „Endokrynologii Polskiej”, prezesem Stowarzyszenia „Endokrynologia Śląska”.

 

Doc. Dariusz Kajdaniuk jest sekretarzem Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, sekretarzem redakcji „Endokrynologii Polskiej”.

 

 

Współpraca

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach www.sum.edu.pl

Oddziały szpitalne oraz Poradnie Endokrynologiczne województwa śląskiego (okolic Rybnika, Górnego Śląska, Zagłębia, Częstochowy, Bielska-Białej), opolskiego, małopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, dolnośląskiego.

 

 

Historia Oddziału

 

2000 - powstanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 i Oddziału Chorób Wewnętrznych II

2004 - objęcie stanowiska ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych II przez doc. Bogdana Marka

2005 - rozszerzenie działalności oddziału tj. powstanie Oddziału Chorób Wewnętrznych II z Pododdziałem Endokrynologii i Diabetologii

2009 - przekształcenie (z inicjatywy prof. Bogdana Marka i dyrektora szpitala dr Tomasza Zejera) pododdziału w Oddział Endokrynologii i Diabetologii (od 2017 Oddział Endokrynologii i Chorób Metabolicznych).