SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Oddział Endokrynologii i Chorób Metabolicznych

 

 

Oddział Endokrynologii i Chorób Metabolicznych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek

 

 

adres: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46

kierownik: 32 4291560

oddziałowa: 32 4291561

sekretariat: 32 4291562

lekarze: 32 4291563

pielęgniarki: 32 4291565

pokój szkoleń: 32 4291566

fax: 32 4228272;

strona: www.szpital.rybnik.pl

e-mail: sekretariat.endokrynologia@szpital.rybnik.pl

 

Skład zespołu

 

Kierownik:

prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek – specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii

 

Zastępca Kierownika:

dr hab. n. med. Dariusz Kajdaniuk – specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Danuta Dawia

 

Asystenci:

lek. Klaudyna Borucka – specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii

lek. Szymon Janyga – specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii

lek. Monika Ogrodowczyk-Bobik – specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii

lek. Agata Urbanek – specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii

lek. Agata Janoska-Gawrońska – specjalista chorób wewnętrznych

lek. Maciej Migacz – specjalista chorób wewnętrznych

lek. Małgorzata Majchrzak – rezydent

lek. Tomasz Miś – rezydent

lek. Maciej Somerla – rezydent

lek. Joanna Wutke-Ostręga – rezydent

 

Pielęgniarki: Joanna Forajter, Grażyna Frąś, Henryka Mazur, Sylwia Mrozek, Małgorzata Rusicka, Maria Szczecińska, Elżbieta Świstowska, Olga Winikajtis, Joanna Witkowska

 

Sekretarka: Renata Staszczyk

 

 

Działalność kliniczna

 

Oddział Endokrynologii i Chorób Metabolicznych (OEM) specjalizuje się w rozpoznawaniu i leczeniu chorób układu wewnętrznego wydzielania i chorób metabolicznych, w tym cukrzycy i jej powikłań. Opiekę nad pacjentami pełnią specjaliści endokrynologii oraz chorób wewnętrznych, a także lekarze w trakcie specjalizacji z endokrynologii. Oddział dysponuje 15 łóżkami w 1-3 osobowych salach z łazienkami, w tym możliwością stworzenia miejsc intensywnego nadzoru medycznego. W OEM prowadzona jest diagnostyka i leczenie m.in: chorób tarczycy (w tym nadczynności tarczycy współistniejącej z ciężkimi zaburzeniami rytmu serca, orbitopatii tarczycowej, choroby Gravesa i Basedowa, zapaleń tarczycy, przełomów tarczycowych); chorób przytarczyc (niedoczynności, pierwotnej i wtórnej nadczynności); chorób układu podwzgórzowo-przysadkowego (guzów przysadki, akromegalii, choroby Cushinga, hiperprolaktynemii, niedoczynności przysadki); chorób nadnerczy (zespołu Cushinga, niedoczynności nadnerczy, wrodzonego przerostu); zaburzeń hormonalnych gonad (hipogonadyzmu pierwotnego i wtórnego); zaburzeń dojrzewania płciowego (opóźnionego dojrzewania płciowego); hiperandrogenizmu u kobiet (hirsutyzmu, zespołu policystycznych jajników); zaburzeń cyklu płciowego u kobiet; menopauzy i jej następstw; zaburzeń andrologicznych (niepłodności i zaburzeń seksualnych mężczyzn); ginekomastii; otyłości; osteoporozy, nadciśnienia hormonozależnego, chorób metabolicznych, cukrzycy oraz ich następstw.

 

 

Działalność dydaktyczna

 

OEM jest jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację z endokrynologii i staż kierunkowy z endokrynologii w ramach innych specjalności.

 

W OEM specjalizację z zakresu endokrynologii dotąd uzyskali: prof. dr hab. n. med. Robert Krysiak, lek. Joanna Tarabura-Dragon, dr n. med. Joanna Wierzbicka-Chmiel, lek. Beata Czakańska-Dec, dr n. med. Aleksandra Szymborska-Kajanek, dr n. med. Edyta Cichocka, lek. Monika Ogrodowczyk-Bobik, dr hab. n. med. Marta Wróbel, lek. Szymon Janyga, dr n. med. Dominika Rokicka, lek. Agata Urbanek, dr hab. n. med. Łukasz Bułdak, lek. Donat Domaradzki, lek. Justyna Góral, lek. Klaudyna Borucka. Lekarze w tracie specjalizacji z endokrynologii: dr. n. med. Anna Cygal, Agata Janoska-Gawrońska, lek. Małgorzta Majchrzak, lek. Maciej Migacz, lek. Tomasz Miś, lek. Maciej Somerla, lek. Joanna Wutke-Ostręga.

 

OEM prowadzi ćwiczenia z endokrynologii dla studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego (lek. Klaudyna Borucka, lek. Monika Ogrodowczyk-Bobik, lek. Agata Urbanek).

 

Lekarze OEM są

  • nauczycielami akademickimi w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
  • wykładowcami cyklicznych spotkań o tematyce endokrynologicznej z lekarzami rodzinnymi, internistami, pediatrami i ginekologami województwa śląskiego współpracującymi z oddziałem
  • wykładowcami kursów ustawicznego kształcenia i konferencji organizowanych przez Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Towarzystwo Internistów Polskich, Polskie Towarzystwo Tyreologiczne, Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński, Okręgowe Izby Lekarskie (w Katowicach, Opolu, Częstochowie i Bielsku-Białej), Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Medycynę po Dyplomie, Medycynę Praktyczną, Medical Tribune.

 

 

Działalność naukowa

 

Pracownicy Oddziału publikują w recenzowanych czasopismach medycznych (Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, Wiadomości Lekarskie, Przegląd Lekarski, Endokrynologia Polska, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, Polski Merkuriusz Lekarski, Acta Clinica Belgica, Annales Academiae Medicae Silesiensis, Acta Balneologica, Clinical and Experimental Medicine, Experimental and Clinical Endocrinolology & Diabetes, Journal of Endocrinological Investigation, Ginekologia po Dyplomie, Endokrynologia Pediatryczna, Forum Nefrologiczne, Hepatologia, Clinical Diabetology, Świat Lekarza, Endokrynologia/Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, Twój Przegląd Stomatologiczny, Postępy Żywienia Klinicznego, Medycyna Metaboliczna, Pediatria i Medycyna Rodzinna, Medycyna Rodzinna, Current Women’s Health Reviews, Acta Cardiologica, Immunologic Research, Medycyna Praktyczna).

 

W oparciu o współpracę OEM z Zakładem Patofizjologii Katedry Patofizjologii i Endokrynologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 3 pracowników szpitala uzyskało stopień doktora nauk medycznych.

 

 

Działalność naukowa i społeczna

 

Pracownicy Oddziału są członkami Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego www.ptendo.org.pl

oraz Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii, Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, European Society of Endocrinology, Endocrine Society (USA).

 

Prof. Bogdan Marek jest kierownikiem Zakładu Patofizjologii Katedry Patofizjologii i Endokrynologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przewodniczącym Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, skarbnikiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, sekretarzem Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii, zastępcą redaktora naczelnego „Endokrynologii Polskiej”, prezesem Stowarzyszenia „Endokrynologia Śląska”.

 

Doc. Dariusz Kajdaniuk jest adiunktem w Zakładzie Patofizjologii Katedry Patofizjologii i Endokrynologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, sekretarzem Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, redaktorem naczelnym „Endokrynologii Polskiej”, redaktorem strony internetowej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, skarbnikiem Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii.

 

 

Współpraca

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach https://sum.edu.pl/

Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego https://www.ka.edu.pl/

 

 

Historia Oddziału

 

2000 - powstanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 i Oddziału Chorób Wewnętrznych II

2004 - objęcie stanowiska ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych II przez doc. Bogdana Marka

2005 - rozszerzenie działalności oddziału tj. powstanie Oddziału Chorób Wewnętrznych II z Pododdziałem Endokrynologii i Diabetologii

2009 - przekształcenie pododdziału w Oddział Endokrynologii i Diabetologii, a w 2017 w Oddział Endokrynologii i Chorób Metabolicznych

Historię Oddziału tworzyli również zatrudnieni w nim lekarze Franciszek Mazur, Dorota Pakuła, Joanna Tarabura-Dragon, Joanna Wierzbicka-Chmiel oraz pielęgniarki Ewa Mitręga-Porąbka i śp Bożena Sołowczuk