SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy wyrobów medycznych (zamówienie: LAS-120-PN/27-2020)

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych (zamówienie: LAS-120-PN/27-2020)
Numer postępowania: LAS-120-PN/27-2020
Termin składania ofert: 18.05.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-05-06
SIWZ 2020-05-06
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2020-05-13
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-05-19
Informacja z otwarcia ofert 2020-05-19

Dostawy produktów dla niemowląt i dzieci (zamówienie nr:...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów dla niemowląt i dzieci (zamówienie nr: LAS-118-PN/26-2020)
Numer postępowania: LAS-118-PN/26-2020
Termin składania ofert: 15.05.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-05-05
SIWZ 2020-05-05
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2020-05-12
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-05-18
Informacja z otwarcia ofert 2020-05-18
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych i unieważnieniu postęp... 2020-05-21

Dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych (zamówienie: LAS-12-PN/3-2020)
Numer postępowania: LAS-12-PN/3-2020
Termin składania ofert: 08.05.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-04-29
Załączniki 2020-04-29
Wyjaśnienie i modyfikacja 1 2020-05-05
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-05-08
Informacja z otwarcia ofert 2020-05-08

Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni (zamówienie nr LAS-62-PN/18-2020)
Numer postępowania: LAS-62-PN/18-2020
Termin składania ofert: 15.05.2020, godz. 11:00
Ogłoszenie 2020-04-22
SIWZ 2020-04-22
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-04-27
Modyfikacja 1 2020-04-27
Modyfikacja 2 2020-05-04
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-05-04
Wyjaśnienie i modyfikacja 3 2020-05-05
Wyjaśnienie i modyfikacja 4 2020-05-06
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-05-06
Modyfikacja 5 2020-05-08
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-05-08
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-05-18
Informacja z otwarcia ofert 2020-05-18
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-05-19

Usługi prowadzenia konserwacji, serwisowania systemu wczesnego...

Nazwa postępowania: Usługi prowadzenia konserwacji, serwisowania systemu wczesnego wykrywania pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, urządzeń do wykrywania gazu ( TT-40-PN/15-2020)
Numer postępowania: TT-40-PN/15-2020
Termin składania ofert: 07.04.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-03-27
SIWZ 2020-03-27
Informacja z otwarcia ofert 2020-04-08
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-04-08
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2020-04-22
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 109 110