SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego
Numer postępowania: LAS-306-PN/91-2020
Termin składania ofert: 12.01.2021, godz. 10:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-12-31
SIWZ 2020-12-31
Wyjaśnienie - modyfikacja 1 2021-01-07
Informacja z otwarcia ofert 2021-01-13
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2021-01-13
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych w zakresie poszczególn... 2021-02-05

Dostawy wyrobów medycznych

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych
Numer postępowania: LAS-371-PN/106-2020
Termin składania ofert: 13.01.2021, godz. 10:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-12-31
SIWZ 2020-12-31
Informacja z otwarcia ofert 2021-01-15
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2021-01-15
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2021-01-29

Dostawy rękawic

Nazwa postępowania: Dostawy rękawic
Numer postępowania: LAs-421-PN/115-2020
Termin składania ofert: 21.01.2021, godz. 10:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-12-31
SIWZ 2020-12-31
Modyfikacja 1 2021-01-12
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-01-12
Wyjasnienie - modyfikacja 2 2021-01-15
Informacja z otwarcia ofert 2021-01-25
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2021-01-25
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2021-02-17

Dostawy środków czystości oraz wyrobów foliowych

Nazwa postępowania: Dostawy środków czystości oraz wyrobów foliowych
Numer postępowania: DZPZ-980-PN/120-2020
Termin składania ofert: 18.01.2021, godz. 10:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-12-31
SIWZ 2020-12-31
Wyjaśnienie - modyfikacja 1 2021-01-13
Informacja z otwarcia ofert 2021-01-20
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2021-01-20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2021-02-10

Dostawy wyrobów z włóknin medycznych oraz materiałów opatrunkowych

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów z włóknin medycznych oraz materiałów opatrunkowych
Numer postępowania: LAS-325-PN/96-2020
Termin składania ofert: 13.01.2021, godz. 10:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-12-31
SIWZ 2020-12-31
Wyjaśnieni - modyfikacja 1 2021-01-07
Wyjaśnienie - modyfikacja 2 2021-01-08
Informacja z otwarcia ofert 2021-01-15
Oświadczenie o grupie kapitałowej - nieaktualne 2021-01-15
Oświadczenie o grupie kapitałowej - PRAWIDŁOWY WZÓR 2021-01-18
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych w zakresie poszczególn... 2021-02-25
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 119 120
UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.