SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i...

Nazwa postępowania: Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku” TAM-1024-PN/116-2018
Numer postępowania: TAM-1024-PN/116-2018
Termin składania ofert: 07.11.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-10-26
SIWZ 2018-10-26
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-11-02
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2018-11-02
Informacja z otwarcia ofert 2018-11-07
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-11-07
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-11-14

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany...

Nazwa postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany instalacji wod. - kan. oraz wentylacji i klimatyzacji w Pawilonie Diagnostyczno - Zabiegowym Nr 3 segm. A, B, C, D, E (zamówienie nr TT-376-PN/97-2018)
Numer postępowania: TT-376-PN/97-2018
Termin składania ofert: 24.10.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-10-12
SIWZ 2018-10-12
Wyj-mod 1 PN 97 2018-10-22
BZP Ogł o zm. ogł PN 97 2018-10-22
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-29
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-10-29
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2018-11-14

Prace modernizacyjne związane z decyzjami administracyjnymi...

Nazwa postępowania: Prace modernizacyjne związane z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku oraz realizacją Programu Dostosowawczego SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku: Prace modernizacyjne w Pawilonie Łóżkowym nr 5, Oddział
Numer postępowania: nr TT-425-PN/115-2018
Termin składania ofert: 23.11.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-24
SIWZ 2018-10-24
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-11-02
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-11-02
Informacja z otwarcia ofert 2018-11-30
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-11-30
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-12-05

„Poprawa bezpieczeństwa pożarowego SPZOZ WSS Nr3 w Rybniku”

Nazwa postępowania: „Poprawa bezpieczeństwa pożarowego SPZOZ WSS Nr3 w Rybniku” TT-414-PN/113-2018
Numer postępowania: TT-414-PN/113-2018
Termin składania ofert: 07.11.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-23
SIWZ 2018-10-23
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-11-02
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-11-02
Informacja z otwarcia ofert 2018-11-09
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-11-09
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2018-11-14

Zakup wyposażenia do realizacji zadania inwestycyjnego...

Nazwa postępowania: Zakup wyposażenia do realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku TAM-1004-PN/114-2018
Numer postępowania: TAM-1004-PN/114-2018
Termin składania ofert: 27.11.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-22
SIWZ 2018-10-22
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2018-11-20
Informacja z otwarcia ofert 2018-11-28
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-11-28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-11-29
1 2 3 5 7 8 9 ... 96 97