utwórz użytkownika
Logo
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
_logo_iis_ue3

Informacje WSS nr 3 w Rybniku


 
Miło nam poinformować, iż w dniu 29.06.2020 r. przekazaliśmy naszym Pacjentom zmodernizowany Oddział Otolaryngologii dzieci. Oddział funkcjonuje w WSS Nr  3 w Rybniku od początku działalności Szpitala - od 20 lat.
 
W ramach procedur wykonywanych na oddziale przyjmujemy dzieci do zabiegów:
 
-usunięcia migdałków,
 
- jamy ustnej, gardła, nosa, krtani i uszu,
 
- korekt wad wrodzonych twarzoczaszki, jamy ustnej i gardła,
 
W ramach oddziału realizujemy zabiegi chirurgiczne tradycyjne i metodą endoskopową.
 
Odział zatrudnia stały personel lekarzy otolaryngologów i jednego lekarza specjalistę w zakresie otolaryngologii dziecięcej. Liczba łóżek 10.
 
Przeprowadzona modernizacja oddziału dotyczyła :
 
- modernizacji wszystkich elementów infrastruktury oddziału i zamontowanie centralnego systemu klimatyzacji. Jest to pierwszy oddział z klimatyzacją sal chorych i zaplecza technicznego w naszej placówce.
 
-wykonano także zmianę oświetlenia w salach chorych, gabinecie zabiegowym.
 
- wymieniono stolarkę drzwiową i zmieniono charakter użytkowy niektórych miejsc,
 
- stworzono grotę solną do inhalacji i świetlicę,
 
- wyposażono oddział w nowe meble.
 
Zakres finansowy inwestycji:
 
1. Umowa z między Fundacją Polsat a WSS Nr 3 w Rybniku (przekazanie pomieszczeń) a Wykonawcą ( Brzeziński Tomasz) - 1 601 954,46 zł
 
2. Dotacja Województwa Śląskiego - 98 000,00 zł.
 
W ramach modernizacji oddziału otolaryngologii po raz pierwszy zainstalowano system centralny klimatyzacji w salach chorych i w pomieszczeniach technicznych oddziału. Ma to istotne znaczenie w procesie szybkiego powrotu do zdrowia małych Pacjentów, gdyż skraca czas hospitalizacji po zabiegach chirurgicznych, zmniejszając krwotoki. Modernizacja oddziału otolaryngologii wprowadziła oddział w standardy XXI wieku, cieszymy się że możemy zaoferować lepsze warunki bytowe naszym Pacjentom, którzy leczą się w naszym Szpitalu z całego województwa śląskiego i sąsiednich województw. Modernizacja oddziału była możliwa dzięki Fundacji Polsat i dotacji Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w cały proces inwestycyjny w imieniu swoim a przede wszystkim małych Pacjentów, którzy mogą cieszyć się wspaniałymi warunkami podczas hospitalizacji. 
 Komunikat.
Informacje o stanie zdrowia pacjentów Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej będą udzielane
telefonicznie (tel. 324291952) od poniedziałku do piątku w godz. od 13:00-14:00 osobom
upoważnionym do uzyskiwania informacji.
Dostarczanie i odbiór rzeczy osobistych pacjenta będzie codziennie w godz. od 14:00-16:00
w pawilonie nr 6 przy portierni po telefonie do punktu pielęgniarskiego (tel. 324291866).KOMUNIKAT

W celu ograniczenia zagrożenia epidemiologiczno-sanitarnego Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku zwraca się z uprzejmą prośbą do pacjentów i ich osób najbliższych, pełnomocników (które są upoważnione do odbioru dokumentacji medycznej), aby korzystali z elektronicznego składania wniosków poprzez stronę internetową Szpitala.
Bezpośredni link: UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Wypełniony zeskanowany wniosek prosimy przesyłać na adres mailowy: kancelaria@szpital.rybnik.pl lub pocztą na adres Szpitala – SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik – z dopiskiem „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”. W przypadku braku możliwości wydruku ww. wniosku, prosimy o wysłanie odręcznie napisanego wniosku wraz z kontaktowym numerem telefonu.


 Z uwagi na istotny wzrost zagrożenia epidemicznego w województwie śląskim jak również w obszarze miasta Rybnika możliwość uczestniczenia w tzw „porodzie rodzinnym” osobie towarzyszącej, zostaje czasowo odwołana.
Rybnik 12.05.2020

 

 

Komunikat dla świadczeniobiorców z zakresu porody rodzinne.
Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy że z dniem 11 maja Szpital rozpocznie przyjmowanie pacjentki i rodziny do porodów rodzinnych. Pragniemy  zauważyć iż w aktualnej  sytuacji epidemiologicznej należy rozważyć korzyści wynikające z takiego porodu i ewentualne niebezpieczeństwa z nim związane.  Informacja  na temat zasad postępowania w przypadku porodów rodzinnych będą udzielane w godzinach pracy przez oddział Ginekologiczno-Położniczy pod numerem telefonu 32 4292541.


W związku z trwającą epidemią Covid-19, mając na uwadze zdrowie kobiet rodzących oraz personelu medycznego zapewniamy możliwość odbywania porodów rodzinnych, jednakże z uwzględnieniem niżej wymienionych warunków :

1. Osoba towarzysząca jest zobowiązana do wypełnienia ankiety epidemiologicznej

2. Osoba towarzysząca podczas porodu zostaje przebrana w strój zapewniający ochronę epidemiologiczną oraz przez cały okres obecności posiada założoną maskę i rękawiczki

3. Dopuszczalna jest obecność tylko jednej osoby towarzyszącej, która wraz z rodzącą przebywa w osobnej sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny.

4. Osoba towarzysząca może przebywać w sali porodowej od momentu rozpoczęcia porodu do maksymalnie 2 godzin po porodzie.

5. Osoba towarzysząca powinna posiadać aktualny ujemny wynik testu w kierunku Covid 19, z okresu nie dłuższego niż maksymalnie 5 dni przed porodem

6. Osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie rodzinnym

 


 Komunikat do świadczeniobiorców z zakresu rehabilitacja.
Szanowni Państwo!
Dyrekcja Szpitala informuje, iż bacznie obserwuje sytuację epidemiologiczną w mieście Rybnik i powiecie rybnickim.
W najbliższym czasie zostanie wznowiona działalność lecznicza w pełnym zakresie dotycząca rehabilitacji stacjonarnej i dochodzącej a także kardiologicznej i w ramach KOS ZAWAŁ. Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej.

 

 
 
W związku z trwającą epidemią koronawirusa oraz uruchomionymi środkami z budżetu Państwa a także Regionalnego Programu Operacyjnego, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Szpital uzyskał akceptację co do sposobu wydatkowania kwoty 10 221 000 zł, zarówno Zarządu Województwa Śląskiego na czele z Marszałkiem Panem Jakubem Chełstowskim i Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka.
Środki te przyznane w ramach projektu RPO WSL dot. działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia “Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego” zostaną spożytkowane na niżej wymienione doposażenie Szpitala- wg listy rekomendowanej przez MZ:
Respiratory stacjonarne – 8 szt.,
Respiratory transportowe – 2 szt.,
Urządzenia do wysokoprzepływowej terapii tlenem – 13 szt.,
Aparat do prowadzenia terapii ECMO – 1 szt.,
Ssaki elektryczne – 8 szt.,
Inhalatory ultradźwiękowe – 6 szt.,
Centrala monitorująca z kardiomonitorami w systemie bezprzewodowym 4 zestawy,
Łóżka intensywnego nadzoru z wyposażeniem i materacem przeciwodleżynowym – 8 szt.,
Pompy infuzyjne przepływowe – 40 szt.,
Pompy infuzyjne strzykawkowe – 40 szt.,
Wózki reanimacyjne z defibrylatorami – 3 szt.,
Bronchoskop – 1 szt.,
Aparat USG – 2 szt.,
Komora laminarna mikrobiologiczna dla Laboratorium – 2 szt.,
Komora laminarna dla Laboratorium – 1 szt.,
Izolator transportowy do transportu zakażonego pacjenta wewnątrz Szpitala oraz w środkach transportu – 5 szt.,
Odczynniki i testy do wykonywania badań w kierunku SARS-COV-2 - 1 komplet,
Preparaty do dezynfekcji rąk - 10 000 szt.,
Montaż systemów zamkniętych do dezynfekcji rąk – 800 szt.,
Preparaty do dezynfekcji powierzchni – 1 zestaw,
Myjnie-dezynfektory – 25 szt.,
Zamgławiacz pomieszczeń i środków transportu – 2szt.,
Sterylizator parowy – 1 szt.,
Autoklaw plazmowy – 1 szt.,
Myjnia-dezynfektor przelotowa – 2 szt.,
Myjnia do butów operacyjnych – 1 szt.,
Myjnia ultradźwiękowa – 1 szt.,
Zakup środków dezynfekcyjnych oraz pozostałych materiałów do ograniczenia epidemii koronawirusa do dnia 17.04.2020 r.

Pojawienie się epidemii koronawirusa znacząco zwiększyło dodatkowe obostrzenia dot. warunków sanitarno-higienicznych oraz organizacyjnych, co wiąże się z dużym wzrostem zużycia środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekcyjnych oraz pozostałych materiałów. W związku z tym, z przekazanej kwoty Szpital wyda kwotę 1 642 504 zł na odczynniki i testy do badań w kierunku SARS-COV-2, co zapewni pełne wykorzystanie aparatu do tych badań.
Realizacja w/w zakupów już się rozpoczęła a jej finalizacja w znaczący sposób poprawi jakość i bezpieczeństwo udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z diagnostyką i leczeniem osób zakażonych koronawirusem oraz wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa personelu medycznego. Wyrażamy wdzięczność za inicjatywę i skuteczność działania dla Zarządu Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego a także dbanie o podmioty medyczne działające na terenie naszego Województwa.
 
 
Globe_tile_icon
Szpital on-line

Możesz korzystać z rezerwacji on-line.

Załóż konto na portalu,
wybierz poradnię
i zarezerwuj wizytę przez Internet!

Pointer_tile_icon
Jak nas znaleźć

SPZOZ
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

tel.: 32-42-91-251
fax.: 32-42-28-272
email: szpital@szpital.rybnik.pl

DARCZYŃCY SPZOZ WSS NR 3 w Rybniku - aktualizacja na dzień 05.06.2020 r.
Darczyńca Przedmiot darowizny Wartość darowizny
Fundacja Siepomaga rękawiczki, maseczki chirurgiczne,czepki,ochraniacze na obuwie,kombinezony ochronne,przyłbice, rękawice diagnostyczne, maski typu FFP2 10 813,78
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach kombinezony, maski, gogle, maseczki chirurgiczne, środki dezynfekcyjne, kombinezony, maski typu FFP2/FFP3, przyłbice ochronne 61 498,12
Gabinet Podologiczny Jan Cyrulik maseczki 2 100,00
Stowarzyszenie Pomagajmy - Razem Raźniej mydło 5 litrowe (7 szt.), płyn do dezynfekcji, płyn do mycia toalet (7szt.), maseczki chirurgiczne (250 szt.), maseczki z wkładem medycznym szyte z włókniny i bawełny (350 szt.), rękawiczki jednorazowe (28 op.), przyłbice ochronne (20 szt.), kombinezony wielokrotnego użytku (3 szt.), przescieradło jednorazowe, opatrunek medyczny (5 szt.) -
3D Gence Sp. z o.o. przyłbice 4 649,40
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik środki pieniężne 5 000,00
Urząd Miasta Rybnika środki pieniężne na zakup sprzętu 816 000,00
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. środki pielęgnacyjne do rąk 1 617,26
Tradex Michał Gąsiorowski Kutyła mydła antybakteryjne 150,00
Karasu Tuncay Karasu napoje 1 440,00
Decathlon Sp. z o.o. poduszki, okulary, napoje, batony, termos, śpiwory, klapki 1 483,79
Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu maski, rękawiczki, woda mineralna, mydło, papier toaletowy 2 961,50
Pro4MED Sp. z o.o przewóz środków ochrony osobistej, płynów do dezynfekcji 1 000,00
AK DESIGN Aleksander Kądziela maseczki 2 100,00
Sk Fresh sp. zoo Bartłomiej Krupa posiłki dla persolnelu medycznego 18 000,00
Mirosław Michalewski przyłbice druk 3D 200,00
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy maseczki (4 000 szt.), przyłbice (50 szt.), płyny do dezynfekcji (20 l.), jednorazowy kombinezon ochronny (100 szt.), wyrób sportowy maska powierzchniowa do snorkelingu (20 szt.) indywidualne pakiety ochrony osobistej 35 066,36
Martex sp. zoo art. spożywcze 3 000,00
Leon sp. zo.o udostępnienie łącza i zwiększonej przepustowości -
GCAUTOGAZ s.c Piotr Cielecki, Lidia Gacek przyłbice druk 3D 2 400,00
F.H.U Politech Kamil Dziadczyk ozonowanie karetek 1 000,00
Organizacja Zakładowa NZSS Solidarność KWK Chwałowice sprzęt Agd 3 000,00
Koło Łowieckie "Odyniec" darowizna pieniężna 1 000,00
Castorama Polska Sp. z o.o. maseczki, przyłbice, płyny do dezynfekcji 6 324,00
AKSEL Sp. z o.o. kamery FOCUS66 777,31
Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna kamera termowizyjna 3 150,00
Polstage Sp. z o.o. maseczki 2 091,00
Politechnika Śląska Katedra Informatyki Przemysłowej przyłbice (26 szt.) 223,86
Fundusz Górnośląski S.A. Katowice woda mineralna, maseczki, maski FFP, kombinezony, przyłbice, fartuchy, czepki, ochronniki na obuwie, rękawice lateksowe, rękawice nitrylowe -
Huhtamaki Foodservice Poland naczynia jednorazowe -
Spółdzielnia Socjalna "Szkrabkowo" płyn do dezynfekcji, mydło, rękawiczki, ręczniki papierowe, woda mineralna, koce -
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych pieluchomajtki, kremy, kosmetyki 925,48
Pamapol S.A. posiłki 8 165,58
Cafe Chopin, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości kawa (50 kg) -
Ministerstwo Zdrowia rękawice diagnostyczne 1 744,20
Devil Design Ryszka Mateja przyłbice ochronne 2 000,00
Biogen Poland maseczki chirurgicze, rękawice diagnostyczne na potrzeby O. Neurologicznego z Pododdziałem udarowym 6 290,40
Servier Polska Services Sp.z o.o. maseczki chirurgczne na potrzeby O. Chorób Wewn. II 3 328,00
Suport Sp.z o.o. przyłbcie 2 000,00
Agencja Rezerw Materiałowych maski chirurgiczne, rękawice, przyłbice, środki dezynfekcyjne 155 596,00
Spartanie dzieciom rękawiczki 108,11
Komenda Miejska Policji spirytus 787,05
Leroy Merlin okulary ochronne,kurtyny,kombinezony 891,10
ZZRG o/KWK JANKOWICE przyłbice ochronne 5 166,00
Balton Sp. z o.o. maseczki (2 000 szt.) -
MORAJ Sp. z o.o. Sp. komandytowa środki ochrony osobistej 3 801,22
Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. żele antybakteryjne, przyłbice ochronne 2 133,07
Stowarzyszenie "Śląskie Perły" aparat Finecare Plus z odczynnikami 8 269,50
Fundacja na rzecz Rybnickiej Pediatrii "mAli wspaniali" aparat Finecare Plus z odczynnikami 8 269,50
Śląska Izba Lekarska maseczki (3 800 szt.), gogle (380 szt.), przyłbice (380 szt.), maski FFP (3 800 szt.), kombinezony (380 szt.) -
Politan Sp. z o.o. maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfecji, worki na śmieci, płyn do mycia podłóg 3 100,00
Amed Biuro Techniczno-Handlowe środki pieniężne 500,00
Śląskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. środki pieniężne 3 500,00
Zbiórka pieniężna przy pomocy portalu internetowego "zrzutka.pl" środki pieniężne 18 150,00
Salus International Sp. z o.o. środki do dezynfekcji, maseczki jednorazowe, maski FFP2 5 620,00
MEDISEPT Sp. z o.o. środki do dezynfekcji i mycia -
Przedsiębiorstwo Odzieżowe Lazar maseczki 2 091,40
Gmina Jejkowice środki pieniężne na zakup urządzeń do wysokoprzepływowej terapii tlenem 20 000,00
Fundacja TAURON, Fundacja Oko w Oko z Rakiem maseczki (5 000 szt.) -
Fundacja "POLSAT" maski (2 000 szt.), płyny do dezynfekcji (110 l.), przyłbice (320 szt.), kombinezony (1 000 szt), gogle (500 szt.) -
DMS Sp. z o.o. art. spożywcze -
Adamed Pharma S.A. maseczki (5 000 szt.) -
Ustronianka  Sp. z o.o. napoje (1 020 szt.) -
Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. przyłbice ochronne (35 szt.), płyn do dezynfekcji (40 l.), półmaseczki FFP2 (40 szt.) 3 754,35
PZU Życie S.A. rękawiczki nitrylowe -
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. środki ochrony osobistej -maseczki przyłbice, rękawiczki nitrylowe (20 kompletów) 2 388,00
RAFCAR Auto-Części środki do dezynfekcji powierzchni 1 220,00
P.P.H.U. POLIPACK S.J. pudełka i pokrywki apteczne 830,00
Fundacja JSW / Caritas Polska przenośny respirator 32 367,60
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o środki pieniężne 2 000,00
PZU Pomoc S.A. środki pieniężne 30 465,38
FADO Sp. z o.o. maski ochronne na twarz - przyłbice (320 szt.) -
FX International Sp. z o.o. osłony na twarz N950 (100 szt.), kombinezony ochronne (10 szt.) 4 650,00
LAMELA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa przyłbice (1 000 szt.) -
Allergan Sp. z o.o. maseczki (500 szt.) -
Footer-map SPZOZ
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3
ul. Energetyków 46 44-200 Rybnik
Footer-phone
tel.: 32-42-91-251
fax.: 32-42-28-272
email: szpital@szpital.rybnik.pl