utwórz użytkownika
Logo
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
Wss3_ue_01

.

  

Pierwszy zabieg ABLACJI w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku.
Ablacja należy do zabiegów kardiologicznych. Jej celem jest leczenie arytmii, czyli zaburzeń rytmu pracy serca. Zabieg przeprowadzany jest w wysokospecjalistycznych placówkach przez wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny kardiologii. To wielki krok dla naszego szpitala i cieszymy się, że możemy być częścią tej historii.
  
 
Współpraca z Akademią WSB
 
W środę 9 listopada br. został podpisany list intencyjny pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku, a Akademią WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Deklarację podpisali: Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku - dr Jarosław Madowicz oraz Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB.
Współpraca pozwoli na realizację działalności naukowej oraz zadań polegających na prowadzeniu wspólnego kształcenia przed i podyplomowego w zawodach medycznych oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Ponadto list intencyjny deklaruje:
- wspólne opracowywanie programów kształcenia podyplomowego,
- wspólne organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, specjalizacji mających zastosowanie w zawodach medycznych oraz w ochronie zdrowia,
- wspólną realizację przedsięwzięć dydaktycznych i badawczych w naukach medycznych i naukach o zdrowiu.


 

KOMUNIKAT

Po raz kolejny z niekłamaną satysfakcją informujemy, iż SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku przywraca kolejny zakres działalności. Z dniem 1 października 2022r. po 2 miesiącach przerwy wznawia działalność Oddział Neonatologiczny oraz porodówka Szpitala.

Dyrekcja Szpitala

 


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku ma nowego dyrektora – w konkursie na to stanowisko Zarząd Województwa Śląskiego wybrał dr. Jarosława Madowicza.

Nowy dyrektor jest doktorem nauk o zdrowiu. Jego dysertacja była związana z analizą medycznych czynności ratunkowych u pacjentów urazowych, prowadzona pod opieką płk. rez.  prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Klukowskiego z Wojskowej Akademii Technicznej  w Warszawie oraz ppłk. rez. dr n. med. Mariana Macandera z Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. Wcześniej ukończył studia zawodowe na kierunku Ratownictwo Medyczne, zdobywając tytuł licencjata w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach na Wydziale Zdrowia Publicznego, a następnie studia magisterskie na Wydziale Zdrowia Publicznego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Oprócz studiów ukończył również Podyplomowe Studium Prawa  Medycznego, Bioetyki  i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Zarządzenie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Wsparcie Menadżerskie dla Kadry Zarządzającej Podmiotami Leczniczymi w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Zarządzanie sytuacją kryzysową na Uniwersytecie Śląskim i Zioła w profilaktyce i terapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, oraz studia MBA w ochronie zdrowia na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach, a następnie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Pełnił również funkcję pełnomocnika zarządu Województwa Śląskiego do spraw połączenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie i Szpitala Chorób Wewnętrznych „Hutniczy”  w Częstochowie. W kolejnych latach pełnił obowiązki naczelnika Wydziału ds. Służb Mundurowych Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach .W ostatnim czasie był wiceprezesem Zarządu i dyrektorem ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego MEGREZ Sp. z o. o.

W 2021 roku znalazł się na liście stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia. Dyrektor Madowicz zajmuje się również dydaktyką w obszarze nauk medycznych, nauk  o zdrowiu i zarządzaniu. Jest również biegłym sądowym z zakresu ratownictwa medycznego  i transportu sanitarnego. Obecnie jest również ekspertem ds. zdrowia w zespole powołanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

W 2020 roku otrzymał od Ministra Zdrowia Odznakę Honorową - za zasługi dla ochrony zdrowia. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych i wystąpień zjazdowych z zakresu medycyny ratunkowej i prawa medycznego.

- Zaczynam swoją pracę w Rybniku i wierzę, że razem z całym zespołem szpitala uda nam się poprawić sytuację tej największej placówki szpitalnej w regionie rybnickim. Pierwsze dni na pewno poświęcę na rozmowy z pracownikami, bo to oni najlepiej wiedzą jakie obszary w WSS nr 3 wymagają poprawy – wyjaśnia dr Jarosław Madowicz i dodaje: - Zdaję sobie sprawę, że zarządzanie tak ogromnym szpitalem jest wielkim wyzwaniem ale ja wierzę w siłę zespołu tego szpitala.
 
 


Zatrudnimy lekarzy:

 

Lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii

Miejsce wykonywania pracy:

Oddział Neonatologiczny SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Energetyków 46

Wymagania:

 • Czynne prawo wykonywania zawodu;

 • Kurs Resuscytacji Noworodka NLS.

Informacje dodatkowe:

 • Forma zatrudnienia, wymiar godzin(ordynacja oraz dyżury) oraz wynagrodzenie do uzgodnienia;

 • Osoby zainteresowane prosimy o:

przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 kodeksu pracy) oraz klauzulą ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji -zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” osobiście lub drogą pocztową do siedziby szpitala adres e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

kontakt telefoniczny: 32 4291254Lekarze z Ukrainy zasilają zespół naszego szpitala
 

Jedna z lekarek już pracuje na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, kolejna zaczyna współpracę z oddziałem pediatrii.

W przypadku drugiej lekarki może ona na razie wykonywać obowiązki opiekuna medycznego, bo jest w trakcie procedury dającej jej możliwość wykonywania wyuczonego zawodu w naszym kraju.

- Jesteśmy już po rozmowach z kolejnymi medykami, między innymi internistką która do Polski przyjechała z zachodniej Ukrainy. Dobrze mówi po polsku i również ma przed sobą procedurę dopuszczającą do pracy w zawodzie lekarza, więc także rozpocznie współpracę z nami w roli opiekuna medycznego – wyjaśnia Ewa Fica, dyrektor WSS nr 3 w Rybniku.

Szpital pomaga ukraińskim medykom w przebrnięciu przez wszystkie formalności – do ich dyspozycji są prawnicy, którzy służą radą na etapie tworzenia dokumentacji zawodowej, która musi trafić do Ministerstwa Zdrowia. Po pozytywnej decyzji będą mogli leczyć pacjentów z Rybnika.

- Staramy się im także pomóc w rozpoczęciu życia w naszym mieście. Początki są dla nich  najtrudniejsze i tu też jest nasza rola. Pomagają też pracownicy oddziałów na których oni pracują i za to bardzo im dziękuję – przekonuje Ewa Fica i dodaje: - Lekarze ci zamierzają związać się z Rybnikiem. Wykorzystując swoje umiejętności i doświadczenie będą dbać o zdrowie mieszkańców naszego miasta i regionu. Są dla naszego szpitala niesłychanie cennymi pracownikami i w pewnym stopniu antidotum na brak rodzimej kadry lekarskiej, który dotyka polską służbę zdrowia.
 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku zatrudni lekarzy


Lekarz specjalista w dziedzinie choroby wewnętrzne lub w trakcie specjalizacji.

Miejsce wykonywania pracy:

Oddział Chorób Wewnętrznych SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Energetyków 46

Wymagania:

 • Czynne prawo wykonywania zawodu;

 • Tytuł specjalisty lub specjalizacja I st. lub w trakcie specjalizacji.

Sczegóły na stronie Praca/Lekarz specjalista w dziedzinie choroby wewnętrzne lub w trakcie specjalizacji
 

Lekarz specjalista w dziedzinie choroby wewnętrzne lub w trakcie specjalizacji.

Lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii

Miejsce wykonywania pracy:

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologicznym SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Energetyków 46

Wymagania:

 • Czynne prawo wykonywania zawodu;

 • Tytuł specjalisty lub specjalizacja I st. lub w trakcie specjalizacji.

Sczegóły na stronie Praca/Lekarz specjalista w dziedzinie choroby wewnętrzne lub w trakcie specjalizacji, Lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii.
 

Lekarze: specjaliści w dziedzinie: medycyny ratunkowej, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, chirurgii urazowo-ortopedycznej

Miejsce wykonywania pracy:

Szpitalny Oddział Ratunkowy SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Energetyków 46

Wymagania:

 • Czynne prawo wykonywania zawodu;

 • Tytuł specjalisty lub specjalizacja I st. lub w trakcie specjalizacji

Sczegóły na stronie Praca/Lekarze: specjaliści w dziedzinie: medycyny ratunkowej, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, chirurgii urazowo-ortopedycznej
 

Lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii lub w trakcie specjalizacji.

Miejsce wykonywania pracy:

Oddział Neonatologiczny SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Energetyków 46

Wymagania:

 • Czynne prawo wykonywania zawodu;

 • Tytuł specjalisty lub specjalizacja I st. lub w trakcie specjalizacji.

Sczegóły na stronie Praca/Lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii lub w trakcie specjalizacji
 

Lekarz specjalista chirurgii lub w trakcie specjalizacji.

Miejsce wykonywania pracy:

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Energetyków 46

Wymagania:

 • Czynne prawo wykonywania zawodu;

 • Tytuł specjalisty lub specjalizacja I st. lub w trakcie specjalizacji.

Sczegóły na stronie Praca/Lekarz specjalista chirurgii lub w trakcie specjalizacji
 Odwiedziny na oddziałach szpitalnych znów są możliwe

Informujemy, że od dziś (poniedziałek 4 kwietnia) ponownie są możliwe odwiedziny pacjentów leczonych w naszym szpitalu.

Prosimy jednak o stosowanie się do poniższych zasad:

- Zaleca się, żeby odwiedziny chorych w oddziałach szpitalnych odbywały się w godzinach niekolidujących z pracą personelu medycznego. Odwiedziny powinny zakończyć się przed godziną 19.00.

- Pacjenta może odwiedzać tylko jedna osoba. Czas trwania odwiedzin – do 30 minut. W szczególnych sytuacjach – za zgodą Kierownika Oddziału/lekarza dyżurnego – dwie osoby.

- Odwiedziny muszą odbywać się z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego – maseczka zasłaniająca usta i nos, dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu  ze szpitala oraz przy wejściu i wyjściu z sali chorego.

- Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji m.in. kaszel, gorączka, ból gardła i itp.

Informujemy też, że przy przyjęciu pacjenta na oddział szpitalny nie jest już konieczne przedstawianie negatywnego wyniku testu na COVID-19. Jeśli pacjent będzie miał objawy świadczące o możliwości zakażenia, zostanie mu wykonany w szpitalu test antygenowy.
 Zbiórka środków medycznych dla szpitala w Iwano- Frankiwsku: Darczyńcom dziękujemy za WIELKIE serce!

Zbiórka darów dla Ukrainy w naszym rybnickim szpitalu przerosła oczekiwania. Udało się zebrać sprzęt medyczny o wartości łącznej 100 tys. złotych!

Jak mówi dr Janusz Kowalski,
zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Wojewódzkim Szpital Specjalistycznym nr 3 w Rybniku, tydzień temu w placówce została ogłoszona zbiórka darów na rzecz Ukrainy.

- Szczególnie chodziło o miasto partnerskie Iwano-Frankiwsk. Akcja odbiła się szerokim echem wśród pracowników szpitala, okolicznych firm i darczyńców. Dary przyniosło kilkanaście firm z naszego terenu, apteki, organizacje związkowe, szkoły, osoby fizyczne, czy szpital psychiatryczny. Dostaliśmy w sumie sprzęt za około 100 tys. złotych. Dotrze teraz do granicy, gdzie zostanie przepakowany przez ukraińskie służby – wyjaśnia Janusz Kowalski.

Dyrekcja szpitala nie była zaskoczona odzewem. - Aczkolwiek ilość towarów i ich wartość zebrana w jednym miejscu przerosła nasze oczekiwania. Znajdziemy tam środki opatrunkowe, leki przeciwbólowe, antybiotyki, cewniki. Słowem – wszystko, co jest potrzebne od podkładów pościelowych zaczynając, a nawet więcej niż było na liście od Iwano-Frankiwska – dodaje zastępca dyrektora.

Z kolei dyrektor szpitala – Ewa Fica – podkreśla, że lecznica nie kończy z organizacjami kolejnych zbiórek. - Są wciąż potrzebne leki przeciwgorączkowe i przeciwwymiotne dla dzieci. Chcę podziękować wszystkim darczyńcom. Każdy się dołożył, od portiera do profesora – zaznacza Ewa Fica.

Dodaje również, że szpital jest gotów przyjmować pacjentów z Ukrainy. - Będziemy na pewno gościć osoby wymagające pilnej opieki medycznej. Pan marszałek poinformował nas też, by szykować zasoby i możliwości w związku z osobami wymagającymi pilnych zabiegów. Musimy być też gotowi na rannych – zauważa.

W WSS nr 3 pracuje trójka osób, mająca pochodzenie ukraińskie. Służą pomocą jako tłumacze. Szpital stara się też o psychologów, którzy władają językiem ukraińskim. - Dla dzieciaków psycholog jest pierwszą pomocą, która powinna być udzielona – wyjaśnia Ewa Fica.

W zbiórce pomogli nam:
- Sieć aptek Pod Lwem
- Apteka "Wyzwolenia" z Rybnika
- Region Śląsko - Dąbrowski NSZZ Solidarność
- Organizacje związkowe działające w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku
- Pracownicy WSS nr 3 w Rybniku
- Rybnickie szkoły
- Osoby fizyczne, które przynosiły dary do naszego szpitala
- Pracownicy Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku
- Firmy: m.in.  Rodlew, QMD Art Design, Inter Cars, Auto - Części Kalyciok i wiele innych.

Żródło: www.rybnik.com.pl
 Miejska dotacja dla położnictwa i neonatologi iw naszym szpitaluSymboliczny czek na kwotę przeszło 7,2 mln zł, przekazał prezydent Rybnika Piotr Kuczera na ręce Ewy Ficy, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Pieniądze przeznaczone są wsparcie modernizacji Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Bloku Porodowego WSS nr 3.

- 6 na 10 pacjentów Wojewódzkiego Szpitala nr 3 w Rybniku to mieszkańcy tego miasta – przypomina Ewa Fica, Dyrektor WSS nr 3. – Chcemy leczyć ich w jak najlepszych warunkach i zapewnić kompleksową diagnostykę na możliwie najwyższym poziomie. Miejska dotacja pozwoli na zapewnienie właściwych warunków udzielania świadczeń medycznych na bloku porodowym oraz oddziałach położniczo-ginekologicznym i neonatologicznym. Poprawi to znacząco komfort zarówno rodzących pacjentek, jak i dzieci, nowych mieszkańców Rybnika – zauważa dyrektor Fica. 

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa dr Janusz Kowalski wyjaśnia, że każda z  pacjentek otrzymuje ankietę, w której opisuje poziom satysfakcji.

- O ile pod względem opieki okołoporodowej czy okołozabiegowej wszystko jest w najlepszym porządku, to w rubrykach innych pojawiają się informacje o złych warunkach socjalno-bytowych. Dlatego tak bardzo cieszymy się, że teraz ta sytuacja się zmieni – mówi Kowalski.

Miasto Rybnik przekazało 7 251 000 zł dotacji celowej na dofinansowanie kompleksowej modernizacji Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, Bloku Porodowego oraz Oddziału Neonatologicznego szpitala. Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy jakości i komfortu leczenia pacjentów poprzez stworzenie możliwości odbycia porodów rodzinnych, poprawy estetyki pomieszczeń oddziałów oraz poprawy bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Istotnym efektem tych działań ma być zwiększone zainteresowanie odbyciem porodu w rybnickim szpitalu.

- Mam nadzieję, że znaczne polepszenie komfortu i warunków oferowanych przez szpitalne oddziały, wpłynie na decyzję przyszłych mam, by rodzić swoje pociechy w Rybniku - mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. – Z punktu widzenia miasta niezwykle ważne jest, by nasi mieszkańcy – zarówno oczekujący dziecka, jak i świeżo upieczeni rodzice, mogli na miejscu, z pełnym zaufaniem korzystać z niezbędnej opieki, nie martwiąc się o konieczność szukania pomocy poza granicami Rybnika. Decyzja o przekazaniu dotacji na tak potrzebną modernizację szpitalnych oddziałów była więc oczywista – przekonuje prezydent.

W ramach zaplanowanych prac zostanie m.in. wykonana wymiana instalacji wody ciepłej i zimnej, cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej z robotami towarzyszącymi. Łączna wartość zadania to 7 313 842,83 zł (z czego dotacja miasta to 99,14  procent wszystkich kosztów).

To nie jedyne tegoroczne inwestycje zaplanowane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. I tak nowością w lecznicy ma być rozbudowa oddziału onkologicznego. W mieście ma bowiem powstać Centrum Onkologii Subregionu Rybnickiego.

- Komisja Europejska zaakceptowała ten projekt i na ten cel mamy dostać 24-26 mln - mówi Wojciech Kałuża, wicemarszałek województwa Śląskiego.

W pierwszym etapie tej inwestycji mają zostać wyremontowane pomieszczenia chemioterapii dziennej, w drugim zostanie zmodernizowane całe piętro na którym działa oddział onkologiczny. - Podpisaliśmy też intencyjną umowę o współpracy z gliwickim Instytutem Onkologii. Obejmuje ona m.in. wzajemne konsultacje wsparcie w planowaniu terapii pacjentów obu podmiotów – wyjaśnia Janusz Kowalski.

Rozwijać będzie się także rybnicka kardiologia. Lekarze są chętni do rozwoju, snują plany wykonywania zabiegów, których w WSS nr 3 do tej pory nie wykonywano.

- To przede wszystkim zwiększenie implantacji urządzeń elektrycznych, takich jak: kardiostymulatory, kardiowertery, czy urządzenia resynchronizujące - wylicza ordynator Marcin Osuch, dodając, że szpital w Rybniku chciałby także wykonywać zabiegi ablacji zaburzeń rytmu serca.
 NFZ podjął decyzję: będzie poradnia kardiologiczna w naszym szpitalu!

Od 1 lutego będzie funkcjonować poradnia kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. 12 stycznia Narodowy Fundusz Zdrowia rozstrzygnął konkurs na świadczenia w tym zakresie.


 

Oznacza to, że pacjenci z całego regionu rybnickiego będą mieć ułatwiony dostęp do świadczeń z zakresu kardiologii – dotychczas w Rybniku działała tylko jedna poradnia, a czas oczekiwania na wizytę przekraczał cztery lata! - W kardiologii bardzo potrzebna jest ciągłość leczenia i kontroli stanu zdrowia. Dzięki tej poradni zapewnimy ją pacjentom – mówi Janusz Kowalski, zastępca dyrektora ds. lecznictwa.
 

Marcin Osuch, ordynator oddziału kardiologii w WSS nr 3 w Rybniku dodaje: - Decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia bardzo nas ucieszyła, bo po uruchomieniu poradni w naszym szpitalu pacjenci będą mogli liczyć na stałą kontrolę swojego stanu zdrowia. Powiem obrazowo – większość pacjentów po wypisie z naszego oddziału wymaga kontroli w czasie od 4 do 6 tygodni. Dotychczas było praktycznie niemożliwe. Teraz na pewno sytuacja się polepszy, a czas oczekiwania zdecydowanie się zmniejszy – mówi Marcin Osuch i dodaje: - Nie mam wątpliwości, że lista pacjentów chcących skorzystać z usług poradni szybko się zapełni. Jesteśmy na to gotowi.


Ewa Fica, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku przekonuje, że to dopiero początek zmian w systemie poradni specjalistycznych funkcjonujących przy WSS nr 3 w Rybniku. - Docelowo chcemy, żeby lista poradni była tożsama z listą oddziałów szpitalnych. To z punktu widzenia dobra pacjenta rozwiązanie najwygodniejsze – przekonuje dyrektor WSS nr 3.
 

Dodajmy, że możliwość rejestracji do poradni kardiologicznej pojawi się już w drugiej połowie stycznia, więc naszych przyszłych pacjentów prosimy o cierpliwość.
 W 2021 roku szpital wzbogacił się o sprzęt medyczny wartości pięciu milionów złotych
 

Nowoczesny sprzęt medyczny o wartości pięciu milionów złotych trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w

Rybniku

w ciągu 12 miesięcy 2021 roku. Dużą część tych zakupów zrealizowaliśmy dzięki wsparciu w postaci darowizn i dotacji.


 

Zakupy były finansowane ze środków własnych, a także tych przekazywanych przez Unię Europejską, budżet państwa, Ministerstwo Zdrowia, a także darowizn od m.in. Urzędu Miasta w Rybniku, Lasów Państwowych i firmy Eko – Okna z siedzibą w Kornicach.


Sprzęt o wartości niemal trzech milionów złotych zakupiliśmy ze środków własnych, a także budżetu państwa i Unii Europejskiej. Dzięki temu centralna sterylizatornia może korzystać z przelotowej myjni – dezynfektora o wartości przekraczającej 408 000 złotych, oddziały szpitalne odebrały też m.in. cztery centrale monitorujące z kardiomonitorami. Na oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym trafiło dodatkowo sześć kardiomonitorów przyłóżkowych z wyposażeniem, a Szpitalny Oddział Ratunkowy wzbogacił się o trzy aparaty EKG z wyposażeniem.
 

Darowizny w wysokości niemal miliona złotych zostały przekazane przez Lasy Państwowe – zakupiliśmy z nich aparat do znieczulenia ogólnego z wyposażeniem i aparat EKG. Ten pierwszy trafił na oddział anastezjologiczny, a drugi na kardiologiczny. Niemal 616 000 złotych to wartość sprzętu zakupionego z darowizny od firmy Eko – Okna z udziałem środków własnych szpitala. W przypadku Urzędu Miasta Rybnika darowizna pozwoliła nam zakupić sprzęt o wartości niemal 150 000 złotych (m.in. pompy infuzyjne, kardiomonitor i diatermię chirurgiczną).


Aplikowaliśmy także o środki w programach Ministerstwa Zdrowia – Polkard (Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego) i Narodowej Strategii Onkologicznej. Dzięki dofinansowaniu w obu z nich udało się doposażyć WSS nr 3 w Rybniku o sprzęt o wartości niemal 1,2 miliona złotych.
 

- A to przecież nie wszystko, bo aplikowaliśmy także choćby o środki w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim, co pozwoli nam wprowadzić do floty karetek szpitalnych trzy nowe pojazdy. Dwa z nich już są w Rybniku, trzeci dotrze do nas w najbliższym czasie. Otrzymaliśmy także pomoc z Jastrzębskiej Spółki Węglowej i wielu innych darczyńców, którym za wsparcie bardzo dziękuję. Dobrze wiedzieć, że jesteście z nami i działacie na rzecz naszych pacjentów – mówi Ewa Fica, dyrektor WSS nr 3 w Rybniku.

 
 


Rada Społeczna WSS nr 3 zajmowała się finansami szpitala

Ostatnie w 2021 roku posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku za nami. Członkowie Rady zajmowali się m.in. korektą planu finansowego jednostki na rok 2021 i opiniowali plan finansowy na nadchodzący 2022 rok.

 

 

- To oczywiście nie są liczby moich marzeń, ale uważam że w tym roku zrobiliśmy postęp i sytuacja ekonomiczna rybnickiego szpitala jest lepsza niż 12 miesięcy temu – mówi Ewa Fica, dyrektor WSS nr 3. I dodaje: - Rok 2020 zakończyliśmy na minusie sięgającym niemal 34 milionów złotych. 2021 rok, dzięki wysiłkowi wszystkich pracowników, uda się zamknąć minusem na poziomie 25,7 miliona złotych. To dowód na to, że udało nam się odwrócić negatywną tendencję strat wzrastających rokrocznie od 2017 r. I to jest dobra wiadomość.

 

Podobne są prognozy na 2022 rok – powinna w nim wzrosnąć np. suma za sprzedaż usług medycznych w ramach kontraktów realizowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia – w 2021 r. wynosiła ona niemal 187 milionów złotych, a za rok może sięgnąć 228 milionów.

 

Jak te dane oceniają sami członkowie Rady Społecznej WSS nr 3 w Rybniku? Zapytaliśmy o opinię trzech z nich - Grzegorz Wolnik mówi, że wstrzymał się od głosu. - Ale było to życzliwe wstrzymanie się od głosu, rodzaj kredytu zaufania dla dyrekcji szpitala. Widzę w finansach szpitala pozytywne tendencje i już sam fakt, że rok 2021 będzie lepszy od poprzedniego jest krokiem do przodu. Prognoza na rok 2022 też napawa optymizmem i jest jakimś światełkiem w tunelu – przekonuje Grzegorz Wolnik.

 

Henryk Siedlaczek: - Nie mam żadnych zastrzeżeń do uchwał finansowych. Dyrekcja ma swoją wizję realizuje ją i wygląda to nieźle – mówi Siedlaczek.

 

Stanisław Jaszczuk: - Sytuacja jest nadal trudna i bez rozwiązań systemowych niełatwo będzie o radykalną poprawę kondycji szpitala w Rybniku. Są pewne pomysły na poziomie Urzędu Marszałkowskiego które mogą przynieść poprawę ale podstawą jest to, że system ochrony zdrowia w Polsce musi być finansowany na właściwym poziomie - wyjaśnia Jaszczuk.
 

 

Czym jest Rada Społeczna?
 

Rada Społeczna Zakładu Opieki Zdrowotnej to organ opiniodawczy dla właściciela ZOZ (czyli dla samorządu) oraz doradczy wobec kierownika ZOZ (czyli dyrektora szpitala). Główne zadanie rady polega na wydawaniu opinii dotyczących m.in. kupna nowego sprzętu medycznego, zmiany działalności, czy zmiany kierownika.
Rada opiniuje też plany finansowe i inwestycyjne placówki, kredyty bankowe oraz dotacje.

 

Ewa Fica: Szpital jest dziś w lepszej kondycji niż rok temu

Rozmowa z Ewą Ficą, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

17 grudnia 2020 roku był pani pierwszym dniem pracy w rybnickiej placówce. Jak pani go wspomina?

Przychodząc do Rybnika miałam świadomość, że zaczynam pracę w placówce borykającej się z dużymi kłopotami finansowymi. Wiedziałam, że czekają mnie decyzje trudne i niepopularne. Byłam na nie gotowa bo jestem typem człowieka, który lubi wyzwania. A ujemny roczny wynik finansowy WSS nr 3 rosnący 3,7 miliona złotych w roku 2017 do niemal 34 milionów w roku 2020 najlepiej pokazywał tendencję finansową z jaką przyjdzie nam się mierzyć w nadchodzącym 2021 roku.

Czy ten rok Pani zarządzania placówką sprawił, że ta negatywna tendencja się zmieniła?

Tak, choć z żalem przyznaję, że cudotwórcą nie jestem. Zaczęłam pracę od audytów na różnych poziomach funkcjonowania szpitala, powstał też plan naprawczy który przedstawiłam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Dziś wygląda na to, że działania jakie podjęliśmy pozwolą na to, żeby rok 2021 po raz pierwszy od 2017 roku zakończyć ujemnym wynikiem finansowym niższym od tego z roku poprzedniego. Udaje nam się też nie tylko regulować o czasie układ ratalny z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ale i płacić na bieżąco składki. To dla mnie bardzo ważne, bo właśnie pracownicy są największym dobrem tego szpitala. Dzięki 15-milionowej pożyczce z Urzędu Marszałkowskiego złapaliśmy w drugiej połowie roku oddech finansowy i mogliśmy spłacić część zobowiązań wobec kontrahentów. Mimo trudnej sytuacji finansowej przeprowadziliśmy remont wentylacji i klimatyzacji, remontujemy dach szpitala i rozpoczynamy wymianę pionów wodno – kanalizacyjnych. Czeka nas też termomodernizacja obiektu wraz z wymianą stolarki okiennej. To są inwestycje na które ten szpital czekał od wielu lat. I powiem tak - ja wiem, że jestem bardzo męcząca dla współpracowników, bo każdą złotówkę oglądam dwa razy zanim zdecyduję się ją wydać, ale efekty takiego podejścia są widoczne w tabelkach obrazujących sytuację finansową szpitala.

Są tacy którzy mówią, że ten wynik finansowy jest okupiony np. stratą oddziału wewnętrznego, który był zawieszony od początku lipca do 30 listopada…

Słyszałam takie teorie i zdecydowanie zaprzeczam. Tak naprawdę w tym konflikcie z grupą lekarzy, który rozpoczął się na początku marca 2021 roku chodziło o dwie rzeczy – poszanowanie porządku prawnego obowiązującego w naszym kraju i kwestie finansowe. Od samego początku mojej pracy w Rybniku nie ukrywałam, że sytuacja finansowa placówki jest dramatyczna i z tego wynikał fakt, że postanowiliśmy przyjrzeć się systemowi wynagrodzeń wszystkich grup zawodowych w rybnickim szpitalu. Konieczność oszczędności odczuli wszyscy, a i lekarze podeszli do sprawy ze zrozumieniem – zmiana warunków pracy i płacy dotyczyła 79 z nich, nie zgodziło się na nią 16 osób. Odeszło też zaledwie pięciu z 59 rezydentów.

Ale ostry kurs w rozmowach z lekarzami skutkował koniecznością zawieszenia oddziału internistycznego. Czy dziś zachowałaby się Pani tak samo w tej sytuacji?

Dziś może odstawiłabym na bok kilku doradców, którzy po fiasku negocjacji z przedstawicielami lekarzy bardzo szybko zmienili front i krytykują mnie za decyzje, które wcześniej wspierali. Wciąż jestem jednak przekonana, że w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku wypłacanie należności za tzw. zejścia po dyżurach, było niezgodne z prawem.

Zawieszenie interny to największa Pani porażka w Rybniku?

Zawieszenie działalności oddziału to codzienność w szpitalach, zdarza się często i wszędzie. To, że bardzo długo nie udało nam się znaleźć nowych lekarzy – to porażka. I tu mogę tylko podziękować rybnickim lekarzom, bo to ich siłami otwarliśmy 1 grudnia internę, przekształcając ją w oddział COVID-owy. Taka była potrzeba i wspólnie daliśmy radę. Niedawno dołączył do zespołu na tym oddziale lekarz nefrolog, bo proszę pamiętać że był to oddział wewnętrzny z pododdziałem nefrologii.

W tej sytuacji porozumiała się pani z rybnickimi lekarzami ale wciąż słychać zarzuty, że nie prowadzi pani dialogu z lekarzami…

Gdybym nie rozmawiała z tym środowiskiem nie planowalibyśmy na przykład rozwoju kardiologii w naszej placówce. Zresztą na tym oddziale udało nam wiosną zbudować fantastyczny zespół lekarzy i planujemy rozwój tej specjalności w naszym szpitalu – przeprowadzane będą u nas m.in. zabiegi ablacji, walczymy o poradnię kardiologiczną, która zapewni pacjentom z całego regionu rybnickiego kompleksową opiekę kardiologiczną. Dodam, że oddział kardiologiczny jest dzisiaj tak prowadzony przez dr. Marcina Osucha, że zaczął się nie tylko bilansować, ale także zarabiać. Mamy też wielkie plany związane z powstaniem rybnickiego centrum onkologii, na które otrzymamy 24 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Wystąpiliśmy też o zakontraktowanie w WSS nr 3 opieki długoterminowej dla pacjentów z regionu rybnickiego, jako jedyny szpital w regionie prowadzimy rehabilitację dedykowaną pacjentom COVID-owym. Wszystko to są działania podejmowane we współpracy z lekarzami właśnie! Zresztą często sami lekarze inspirują działania rozwojowe, tak było choćby w przypadku oddziału urologicznego. I to bardzo cieszy bo jest dowodem na to, lekarze w Rybniku chcą pracować dla dobra pacjentów i szpitala. Takie są fakty.

Planowany jest też remont traktu porodowego i oddziałów ginekologiczno położniczego i neonatologicznego. Co ciekawe, sfinansuje go rybnicki samorząd który ma ze szpitalem tyle wspólnego, że działa on na jego terenie.

I z tego też się bardzo cieszę. Kosztorys remontu czwartego piętra WSS nr 3 przekracza 7 300 000 złotych i po kilku spotkaniach z prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą suma ta została wpisana do budżetu miasta na 2022 rok. Zorganizowaliśmy też u nas posiedzenie miejskiej komisji zdrowia, bo chcieliśmy pokazać radnym w jakich warunkach dziś rodzą się rybniczanie – oni też nie mieli wątpliwości, że to będzie dobra inwestycja w przyszłość. To dowód na to, że na rzecz lokalnych społeczności można działać ponad podziałami politycznymi - nie ma co ukrywać, że pomiędzy organem założycielskim szpitala, czyli Śląskim Urzędem Marszałkowskim i rybnickim Urzędem Miasta, kilka razy w tym roku zaiskrzyło. Kiedy jednak marszałek Jakub Chełstowski zasugerował, że miasto mogłoby pomóc szpitalowi w trudnej sytuacji, reakcja prezydenta Kuczery była jak najbardziej pozytywna – my przedstawiliśmy mu dobry projekt i zyskał on jego akceptację. To naprawdę wielka rzecz i dobry przykład dla innych samorządów, bo przecież szpitale marszałkowskie leczą ludzi, a nie wyborców głosujących na jedną czy drugą opcję polityczną.

Na koniec zapytam o medialną stronę Pani pracy w Rybniku, bo od marca nie było tygodnia, żeby dziennikarze nie wywoływali Pani do odpowiedzi w kwestiach szpitala. I zazwyczaj nie były to łatwe pytania...

Tak, ale ja nie miałam i nie mam nic do ukrycia. Pełnię funkcję publiczną i czymś całkowicie normalnym jest, że muszę tłumaczyć się z podjętych decyzji. Choć przyznam szczerze, że w pewnym momencie nasilenie działań niektórych osób chcących zdyskredytować mnie nie jako osobę pełniącą funkcję dyrektor szpitala ale jako Ewę Ficę było tak duże, że trudno było mi to zaakceptować. To bolało, bo odbijało się także na mojej rodzinie. I przyznaję, że na to przygotowana nie byłam.
 


Finanse WSS nr 3 w liczbach


Ujemny wynik finansowy
2017 -3 730 328,15 zł
2018 -13 008 130,31 zł
2019 -20 546 392,19 zł
2020 -33 866 698,92 zł
2021 -18 776 466,46 zł (stan na 31.10.2021)
2022 -22 204 901,00 zł (prognoza całoroczna) 

Kontrakt NFZ
2020 187 687 909,63 zł
2021 186 826 458,68 zł
 
Suma za nadwykonania kontraktu
2020 1 285 267,18 zł
2021 4 541 942,59 zł (stan na 31.10.2021) 

Wyniki finansowe oddziału kardiologii w 2021 roku
Styczeń -398 477,88 zł
Luty -108 663,67 zł
Marzec -278 572,55 zł
Kwiecień -294 207,97 zł
Maj +71 474,44 zł
Czerwiec -263 694,68 zł
Lipiec -267 787,86 zł
Sierpień +265 661,68 zł
Wrzesień +187 666,91 zł
Październik +1 767 214,03 zł

Żródło ---> https://rybnik.naszemiasto.pl/
 

Inwestycja: Zaczynamy wymianę pionów wodno – kanalizacyjnych Na to pacjenci i pracownicy naszego szpitala czekali od dawna. Rozpoczynają się pracę przy wymianie pionów wody zimnej, ciepłej cyrkulacji i kanalizacji. Wiązać się to będzie także z remontem łazienek na oddziałach szpitalnych.

Przypomnijmy, że Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku, której efektem jest finansowanie tej inwestycji. - Przedmiotem uchwały jest przekazanie na ten cel w 2021 roku dotacji celowej do kwoty 1 965 000,00 złotych. Ponadto na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Ślaskiego skierowany zostanie projekt zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zakładający finansowanie przedmiotowej inwestycji w 2022 roku w kwocie 8 989 000,00 złotych – mówiła w sierpniu Izabela Domogała, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Dla pacjentów i pracowników WSS nr 3 bardzo ważna inwestycja, bo z awariami sieci wodno – kanalizacyjnej zmagamy się bardzo często. - Funkcjonuje ona w naszej placówce od drugiej połowy lat 90-tych XX wieku - wykonana w starych technologiach, jest bardzo zawodna. Tak naprawdę awarie zdarzają się kilka razy w tygodniu i negatywnie wpływają na komfort naszych pacjentów – wyjaśnia Maciej Kołodziejczyk, rzecznik rybnickiego szpitala.

Ewa Fica, dyrektor WSS nr 3 zaznacza, że inwestycja należy do priorytetowych. - Koszty usuwania kolejnych awarii są dla nas dużym obciążeniem a tak naprawdę niewiele dają, bo kilka dni po naprawie sieć zawodziła w innym miejscu. Na dodatek często wiążą się z czasowymi przerwami w dostawach wody, co absolutnie nie powinno mieć miejsca – mówi Ewa Fica.

Czeka nas więc ogromna inwestycja którą postaramy się przeprowadzić w taki sposób, aby uciążliwości z nią związane były jak najmniej odczuwalne dla naszych pacjentów. - Najważniejsze, że dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego uda nam się wreszcie poradzić sobie z wyeksploatowaną i zawodną instalacją – mówi dyrektor WSS nr 3 w Rybniku.

Dodajmy też, że zakończone zostały też dwie kolejne inwestycje w rybnickim szpitalu – naprawa dachu nad blokiem operacyjnym, a także remont wentylacji i klimatyzacji. Pozwoli to na ponowne uruchomienie jednej z sal operacyjnych, która kilka miesięcy temu musiała zostać zamknięta ze względu na zalanie. W efekcie od poniedziałku wszystkie siedem sal na bloku operacyjnym będzie znów funkcjonować normalnie.
 
 

Będzie nowy sprzęt dzięki pomocy Ministerstwa Zdrowia

Prawie 140 tysięcy złotych na zakup urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback otrzyma Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku. Dofinansowanie zostanie przekazane w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2017 – 2021.Dofinansowanie w ramach programu POLKARD uzyskało 56 szpitali z całej Polski. Pozwoli ono podnieść standard rehabilitacji w tych placówkach.- Pomimo trudnej sytuacji finansowej wciąż się rozwijamy i staramy się podnosić poziom usług dla naszych pacjentów. To już kolejna pomoc dla naszej placówki w ostatnim czasie. Bardzo dziękujemy w imieniu pacjentów z całego regionu rybnickiego – mówi Ewa Fica, dyrektor WSS nr 3 w Rybniku.
 

Kolejne środki dla szpitala

Na liście projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-389/20 Poddziałanie 8.3.2 znalazł się także ten złożony przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.


 

Wartość całego projektu przekracza 490 000 złotych, a jego dofinansowanie sięgnie 417 000 złotych. W jego ramach otrzymamy sprzęt podnoszący komfort pracy naszych pracowników, którzy dodatkowo przejdą także specjalistyczne szkolenia. W ramach tego programu zamierzamy:


Zakup sprzętu i wyposażenia stanowisk pracy:

1. Monitory – 77 szt.

2. Podkładki pod mysz z podparciem nadgarstka – 176 szt.

3. Fotele ergonomiczne (oparcie z siatki) – 41 szt.

4. Podnóżki – 64 szt.

5. Podnóżki z regulacją wysokości – 5 szt.

6. Wózek transportowy do dokumentacji medycznej – 1 szt.

7. Wózek do przewożenia chorych – 6 szt.

8. Wózki do transportu pacjentów w pozycji siedzącej o wadze do 130 kg – 23 szt.

9. Wózki do transportu pacjentów w pozycji siedzącej o wadze do 170 kg – 1 szt.

10. Rolki do przesuwania pacjentów – 10 szt.

11. Podnośnik do podnoszenia pacjentów – 2 szt.

12. Wózek transportowy do przewozu butli z gazami medycznymi – 1 szt.

13. Wózek transportowy na odpady medyczne – 2 szt.

14. Wózek paletowy – 4 szt.

15. Wózek platformowy – 6 szt.

16. Urządzenie do mycia podłóg – 1 szt.

 

Szkolenia dla pracowników:

1. Szkolenie Bezpieczne podnoszenie i transfer osób chorych z zastosowaniem zasad ergonomii pracy (pielęgniarki, lekarze, opiekunowie medyczni/sanitariusz medyczny, ratownik med., fizjoterapeuci, salowe). Szkolenie obejmie 170 osób.

 

2. Szkolenie Bezpieczne podnoszenie i transfer osób chorych z zastosowaniem zasad ergonomii w miejscu pracy (technicy RTG). Szkoleniem objętych zostanie 10 osób.

 

3. Szkolenie Ergonomia Pracy Administracyjno – Biurowej, profilaktyka zachowań prozdrowotnych w miejscu pracy (prac.adm., w tym rejestr. med., sekr. med.; pracownik gosp./konserwatorzy, tech. farmacji, tech. analityki med., tech. RTG). Szkoleniem objętych zostanie 68 osób.

 

WSS nr 3 w Rybniku: Wprowadzamy wiele zmian, które będą z ogromną korzyścią dla pracowników, ale przede wszystkim dla pacjentów

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku jak w soczewce skupiają się problemy służby zdrowia w całym regionie. To jedna z najbardziej zadłużonych placówek służby zdrowia, która podlega Marszałkowi Województwa Śląskiego.

Jej przykład pokazuje jednak, że przy wspólnym działaniu wszystkich zainteresowanych stron, w tej trudnej sytuacji, dyrekcja szpitala może nawet myśleć o jego rozwoju. Działania związane z ochroną zdrowia to jeden z priorytetów samorządu województwa śląskiego.  W regionie funkcjonuje wiele szpitali na wysokim poziomie, które mogą pochwalić się specjalistycznym sprzętem i wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną. Zdecydowana większość z nich to jednostki podlegające marszałkowi województwa. Tak jak służba zdrowia w całym kraju, również część szpitali województwa śląskiego ma problemy finansowe. W najtrudniejszej sytuacji jest jedna z największych lecznic w regionie, czyli Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, gdzie problemy narastały już od kilkunastu lat.

Sytuacja rybnickiego szpitala była tematem tzw. okrągłego stołu zorganizowanego 20 lipca 2021 r. w sali Sejmu Śląskiego. Ustalono tam m.in., że placówka otrzyma kolejną pomoc ze strony samorządu województwa. To 15 mln złotych, które mają pokryć straty za ubiegły rok. Pojawił się także plan długofalowego wsparcia. Ma to być pakiet stabilizacyjny na lata 2022-2023 w kwocie 25 mln zł, które będą przeznaczone przede wszystkim na inwestycje.
 

- Wszystko da się naprawić, tylko wszyscy pracownicy muszą zrozumieć jedno, że jest to nasza zakład pracy, nasze miejsce pracy, nasi pacjenci. Uważam, że z każdej sytuacji da się wyjść i taką nadzieję mam. Wprowadzamy wiele zmian, które będą z ogromną korzyścią dla pracowników, ale przede wszystkim dla pacjentów, dla których szpital został stworzony – podkreśla Ewa Fica, dyrektor WSS nr 3 w Rybniku.


Choć rybnicki szpital to jednostka podlegająca samorządowi województwa, to dla mieszkańców tego miasta i całego powiatu jest to szpital podstawowy. W trudnej sytuacji może więc liczyć na pomoc, którą deklaruje Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.
 

- Dotychczas taką podstawową pomocą z naszej strony było umarzanie szpitalowi podatku. Teraz jest też propozycja i wniosek, aby szpital wspomóc w inwestycjach. Jestem przed rozmowami z radnymi i będę ich przekonywał do tego, aby pójść w tym kierunku – podkreśla prezydent Kuczera.


Więcej o sytuacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku i planach związanych z jego rozwojem w poniższym materiale wideo.
 

wideo: KLIK


Będą pieniądze na niezbędne remonty w naszym szpitalu. Dziękujemy!Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku, której efektem będzie finansowanie wymiany instalacji wodnej i kanalizacyjnej w pawilonie nr 5 naszej placówki.

- Przedmiotem uchwały jest przekazanie na ten cel w 2021 roku dotacji celowej do kwoty 1 965 000,00 zł. Ponadto na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Ślaskiego skierowany zostanie projekt zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zakładający finansowanie przedmiotowej inwestycji w 2022 roku w kwocie 8 989 000,00 złotych – mówi Izabela Domogała, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

To dla naszego szpitala doskonała informacja, bo z awariami sieci wodno – kanalizacyjnej zmagamy się niemal na co dzień. Funkcjonuje ona w naszej placówce od połowy lat 90-tych XX wieku - wykonana w starych technologiach, jest bardzo zawodna. Tak naprawdę awarie zdarzają się kilka razy w tygodniu i bardzo negatywnie wpływają na komfort naszych pacjentów.

- Dlatego mogę tylko podziękować Zarządowi Województwa Śląskiego za pomoc w tej kwestii. Dla nas to inwestycja priorytetowa - koszty usuwania kolejnych awarii są dla nas bardzo dużym obciążeniem a tak naprawdę niewiele dają, bo kilka dni po naprawie sieć zawodzi w innym miejscu. Na dodatek często wiążą się z czasowymi przerwami w dostawach wody, co absolutnie nie powinno mieć miejsca – mówi Ewa Fica, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. - Mam też nadzieję, że Sejmik Województwa Śląskiego przychyli się do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Powinno się to stać ponad politycznymi podziałami, bo dobro  naszych pacjentów jest najważniejsze.

To nie jedyna dobra wiadomość w ostatnim czasie – Zarząd Województwa Śląskiego rozpoczął działania proceduralne zmierzające do przekazania 15 milionów złotych pożyczki dla naszej placówki na pokrycie bieżących zobowiązań wobec kontrahentów.

- Sytuacja finansowa WSS nr 3 jest bardzo trudna i nie ukrywam tego odkąd objęłam obowiązki dyrektora w połowie grudnia 2020 roku. Ta pożyczka z Urzędu Marszałkowskiego pozwoli nam choć na chwilę złapać finansowy oddech. Dziękuję marszałkowi Jakubowi Chełstowskiemu za pomoc i wsparcie w tych trudnych chwilach – mówi dyrektor Ewa Fica. 

Przypomnijmy, że tylko rok 2020 zakończył się dla rybnickiego szpitala stratą sięgającą niemal 34 milionów złotych. 31 grudnia 2020 roku księgowość WSS nr 3 musiała radzić sobie ze zobowiązaniami krótkoterminowymi na sumę 69 mln zł...
 Jastrzębska Spółka Węglowa pomaga. Bardzo dziękujemy za wielkie serce!100 000 złotych darowizny od Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA otrzyma Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku. Serdecznie dziękujemy, bo potrzeby nasza placówka ma ogromne i pomoc od JSW pomoże nam w tym trudnym czasie.

- W ostatnich dniach posypał nam się strop przy jednym z wejść do szpitala. Powodem były ulewne deszcze i duże zawilgocenie konstrukcji. Wiemy już, że te środki przeznaczymy właśnie na przeprowadzenie prac naprawczych w tym miejscu - mówi Ewa Fica, dyr


 

.

.
Globe_tile_icon
Szpital on-line

Możesz korzystać z rezerwacji on-line.

Załóż konto na portalu,
wybierz poradnię
i zarezerwuj wizytę przez Internet!

Pointer_tile_icon
Jak nas znaleźć

SPZOZ
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

tel: 32-42-91-251
fax: 32-42-28-272
email: szpital@szpital.rybnik.pl