SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Statut Szpitala

Statut.pdf | 1,8 MB

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku - tekst jednolity

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego dotycząca zmiany Statutu Szpitala.pdf | 315,2 KB

Zmiana Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.