SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

system zarządzania

Utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź

na realne potrzeby”

 

 

Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania

wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku”

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”


Całkowity koszt projektu to 1 710 991,50 zł, wartości jego dofinansowania to 1 332 654,04 zł w ramach środków unijnych
 


 


Sposób zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko opisany jest tutaj: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/