SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

pozostałe

Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu /pożyczki w kwocie 15 mln...

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu /pożyczki w kwocie 15 mln zł na okres 84 miesięcy na spłatę zobowiązań cywilno - prawnych (DG-67/1-NS/573-2019)
Numer postępowania: DG-67/1-NS/573-2019
Termin składania ofert: 17.10.2019, godz. 10:00
Załączniki cz. 1 2019-09-26
Załączniki cz. 2 2019-09-26
Załączniki cz. 3 2019-09-26
Wyjaśnienie 1 2019-09-27
Wyjaśnienie 2 2019-09-30
Załącznik 1 2019-09-30
Załącznik 2 2019-09-30
Wyjaśnienie-modyfikacja 3 2019-10-11
Wyjaśnienie-modyfikacja 4 2019-10-15
Zestawienie ofert 2019-10-24
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2019-12-05

Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu /pożyczki w kwocie 15 mln...

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu /pożyczki w kwocie 15 mln zł na okres 120 miesięcy na spłatę zobowiązań cywilno - prawnych, nr postępowania (DG-55-NS/468-2019)
Numer postępowania: DG-55-NS/468-2019
Termin składania ofert: 30.08.2019, godz. 10:00
Zapytanie ofertowe 2019-07-30
Wyjaśnienie 1 2019-08-08
Wyjaśnienie 2 2019-08-09
Wyjaśnienie 3 2019-08-21
Wyjaśnienie4 2019-08-22
Opinia o współpracy De Lage Landen Leasing Polska S.A. 2019-08-22
Opinia o kredycie Idea Bank S.A. 2019-08-22
Analiza płatności klienta Siemens Finance 2019-08-22
Zaświadczenie Urząd Skarbowy 2019-08-22
Zaświadczenie ZUS 2019-08-22
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert 2019-09-10
Informacja o unieważnieniu postępowania 2019-09-10

Udzielenie kredytu /pożyczki w kwocie 30 mln zł na okres 120...

Nazwa postępowania: Udzielenie kredytu /pożyczki w kwocie 30 mln zł na okres 120 miesięcy na spłatę zobowiązań cywilno - prawnych i refinansowanie zawartych kredytów i pożyczek nr DG-113/1-NS/676-2018
Numer postępowania: DG-113/1-NS/676-2018
Termin składania ofert: 05.12.2018, godz. 10:00
Zapytanie ofertowe 2018-11-16
Załącznik - cześć 1 2018-11-16
Załącznik - cześć 2 2018-11-16
Załącznik - cześć 3 2018-11-16
Załącznik - cześć 4 2018-11-16
Odpowiedź na zapytanie 1 2018-11-23
Odpowiedź na zapytanie 2 2018-11-27
Odpowiedź na zapytanie 3 2018-11-30
Odpowiedź na zapytanie 4 2018-12-04
Odpowiedź na zapytanie 5 2018-12-11
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert 2018-12-13
Informacja o udzieleniu zamówienia 2019-01-07

Udzielenie kredytu /pożyczki w kwocie 30 mln zł na okres 120...

Nazwa postępowania: Udzielenie kredytu /pożyczki w kwocie 30 mln zł na okres 120 miesięcy na spłatę zobowiązań cywilno - prawnych i refinansowanie zawartych kredytów i pożyczek DG–85–NS/585–2018
Numer postępowania: DG–85–NS/585–2018)
Termin składania ofert: 26.10.2018, godz. 10:00
Zapytanie ofertowe 2018-09-26
Załącznik - cześć 1 2018-09-26
Załącznik - cześć 2 2018-09-26
Załącznik - cześć 3 2018-09-26
Załącznik - cześć 4 2018-09-26
Wyjaśnienie - modyfikacja 1 2018-10-19
Wyjaśnienie - modyfikacja 2 2018-10-23
Odpowiedzi oraz modyfikacje 2018-10-30
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert 2018-11-15
lnformacja o unieważnieniu postepowania 2018-11-15

Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu /pożyczki w kwocie 1 mln...

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu /pożyczki w kwocie 1 mln zł na okres 60 miesięcy na finansowanie zakupów inwestycyjnych
Numer postępowania: DG-93/1-NS/335-2017
Termin składania ofert: 19.06.2017, godz. 10:00
Załączniki - część 1 2017-06-07
Załączniki - część 2 2017-06-07
Załączniki - część 3 2017-06-07
Załączniki - część 4 2017-06-07
Wyjaśnienie 2017-06-13
Wyjaśnienie modyfikacja 2 2017-06-14
Informacja z otwarcia ofert 2017-06-20
Informacja o unieważnieniu postępowania 2017-06-26
  1