SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Zatrudnimy lekarza radiologa

11.01.2023

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku

podejmie współpracę z lekarzem radiologiem w zakresie opisywania badań TK, MR i mammografii.

 

Więcej informacji pod nr tel. (32) 429 12 64 lub e-mail: mkowolik@szpital.rybnik.pl


Powrót