SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

zamówienia poniżej 30 000 euro

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Prace projektowe niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego w...

Nazwa postępowania: Prace projektowe niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego w konkursie nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17 RPO Województwa Śląskiego - Program Funkcjonalno - Użytkowy dla istniejących Poradni Specjalistycznych, AOS i POZ oraz planowanych do utworzenia Pora
Numer postępowania: NS-217
Termin składania ofert: 04.05.2017, godz. 10:00
Prace projektowe niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego w konkursie... 2017-04-24
WYJAŚNIENIE 1 – MODYFIKACJA 2017-04-28
Informacja o udzieleniu zamówienia 2017-05-12

Zapytanie ofertowe na: sprzedaż paliwa (zamówienie nr...

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na: sprzedaż paliwa (zamówienie nr DZPZ-233-NS/202-2017)
Numer postępowania: DZPZ-233-NS/202-2017
Termin składania ofert: 21.04.2017, godz. 10:00
Zapytanie ofertowe 2017-04-13
Załączniki 2017-04-13
Informacja o udzieleniu zamówienia 2017-05-23

PRACE PROJEKTOWE NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU APLIKACYJNEGO W...

Nazwa postępowania: PRACE PROJEKTOWE NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU APLIKACYJNEGO W KONKURSIE NR RPSL.04.03.02-IŻ.01-24-095/16 RPO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – AUDYT ENERGETYCZNYORAZ KOMPLETNY PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY – SPZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU (zamówienie: TT-188/1-NS/203-
Numer postępowania: TT-188/1-NS/203-2017
Termin składania ofert: 06.04.2017, godz. 13:00
Zapytanie ofertowe 2017-04-04
Załączniki 2017-04-04
Informacja o udzieleniu zamówienia 2017-05-12

Zapytanie ofertowe na USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ I DOSTĘPU DO...

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ I DOSTĘPU DO INTERNETU
Numer postępowania: TIS-2/1-NS/113-2017
Termin składania ofert: 16.03.2017, godz. 10:00
Zapytanie ofertowe 2017-03-07
Załączniki 2017-03-07
Informacja o udzieleniu zamówienia 2017-03-28

Zapytanie ofertowe na dostawę witryny serologicznej....

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na dostawę witryny serologicznej. (DZPZ-57/1-NS/109-2017)
Numer postępowania: DZPZ-57/1-NS/109-2017
Termin składania ofert: 21.02.2017, godz. 10:00
Zapytanie ofertowe 2017-02-14
Załączniki 2017-02-14
Wyjaśnienie 1 2017-02-17
Informacja o udzieleniu zamówienia 2017-03-06
1 2 ... 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16