SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

zamówienia poniżej 30 000 euro

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Zapytanie ofertowe na dostawę etykiet samoprzylepnych.

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na dostawę etykiet samoprzylepnych.
Numer postępowania: TAG-259-NS/310-2016
Termin składania ofert: 01.09.2016, godz. 14:00
Zapytanie ofertowe 2016-08-26
Załączniki 2016-08-26
Informacja o udzieleniu zamówienia 2016-10-06

Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego za rok 2016.

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego za rok 2016.
Numer postępowania: DG-83/1-NS/370-2016
Termin składania ofert: 29.08.2016, godz. 10:00
zapytanie ofertowe 2016-08-22
załączniki 2016-08-22
Wyjaśnienie 2016-08-26
Informacja o udzieleniu zamówienia 2016-10-20

Sprzedaż paliwa, w postaci sukcesywnie realizowanych dostaw paliwa...

Nazwa postępowania: Sprzedaż paliwa, w postaci sukcesywnie realizowanych dostaw paliwa w tym: oleju napędowego stosowanego jako paliwo do szybkoobrotowych silników z zapłonem samoczynnym, etyliny Pb 95 (bezołowiowej); do samochodów transportu sanitarnego, sprzętu gospodarcze
Numer postępowania: TAG-252-NS/308-2016
Termin składania ofert: 25.07.2016, godz. 10:00
Zapytanie ofertowe 2016-07-18
Załączniki 2016-07-18
Wyjaśnienia i modyfikacja 2016-07-21
Informacja o udzieleniu zamówienia 2016-08-24

Dostawy protez naczyniowych (zamówienie nr LAS-654-NS/256-2016)

Nazwa postępowania: Dostawy protez naczyniowych (zamówienie nr LAS-654-NS/256-2016)
Numer postępowania: LAS-654-NS/256-2016
Termin składania ofert: 18.07.2016, godz. 11:00
Zapytanie ofertowe 2016-07-08
Załączniki 2016-07-08
Informacja o udzieleniu zamówienia 2016-08-17

Obsługa bankowa na okres 36 miesięcy (DG-58/1-NS/281-2016)

Nazwa postępowania: Obsługa bankowa na okres 36 miesięcy (DG-58/1-NS/281-2016)
Numer postępowania: DG-58/1-NS/281-2016
Termin składania ofert: 24.06.2016, godz. 14:00
Zapytanie ofertowe 2016-06-15
Załączniki 2016-06-15
Wyjasnienie i modyfikacja 2016-06-22
Informacja o udzieleniu zamówienia 2016-08-24
1 2 ... 5 6 7 9 11 12 13 14