SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawa kardiomonitorów - 2 sztuki (zamówienie: TAM-753-PN/46-2015)

Nazwa postępowania: Dostawa kardiomonitorów - 2 sztuki (zamówienie: TAM-753-PN/46-2015)
Numer postępowania: TAM-753-PN/46-2015
Termin składania ofert: 07.09.2015, godz. 09:00
Ogłoszenie 2015-08-18
SIWZ 2015-08-18
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-09-02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-09-23

Dostawa aparatu do powierzchniowego ogrzewania pacjenta - 1 sztuka...

Nazwa postępowania: Dostawa aparatu do powierzchniowego ogrzewania pacjenta - 1 sztuka (zamówienie: TAM-791-PN/49-2015).
Numer postępowania: TAM-791-PN/49-2015
Termin składania ofert: 20.08.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-08-12
SIWZ 2015-08-12
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-08-18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-09-03

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Okulistycznego....

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Okulistycznego. (zamówienie: LAS-1280-PN/37-2015)
Numer postępowania: LAS-1280-PN/37-2015
Termin składania ofert: 17.09.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-08-12
SIWZ 2015-08-12
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-09-10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-10-28

Dostawy materiałów do zespoleń kostnych (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Dostawy materiałów do zespoleń kostnych (zamówienie: LAS-1065-PN/39-2015)
Numer postępowania: LAS-1065-PN/39-2015
Termin składania ofert: 07.09.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-08-01
SIWZ 2015-08-01
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-09-01
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-10-14
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH - SPROSTOWANIE 2015-10-14

Dostawy gazów medycznych (zamówienie: LAS-1560-PN/34-2015).

Nazwa postępowania: Dostawy gazów medycznych (zamówienie: LAS-1560-PN/34-2015).
Numer postępowania: LAS-1560-PN/34-2015
Termin składania ofert: 07.08.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-07-30
SIWZ 2015-07-30
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-08-05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-08-27
1 2 ... 69 70 71 73 75 76 77 ... 98 99