SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Poprawa warunków hospitalizacji i leczenia osób niepełnosprawnych...

Nazwa postępowania: Poprawa warunków hospitalizacji i leczenia osób niepełnosprawnych poprzez wymianę 2 sztuk dźwigów osobowych w Pawilonie Przychodni Wielospecjalistycznej Nr 2, ul. Energetyków 46 w Rybniku (zamówienie: TT-111-PN/54-2014)
Numer postępowania: TT-111-PN/54-2014
Termin składania ofert: 01.08.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-07-17
SIWZ 2014-07-17
Wyjaśnienie 1 2014-07-28
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2014-08-06

Usługi transportu sanitarnego, transportu pacjentów dializowanych i...

Nazwa postępowania: Usługi transportu sanitarnego, transportu pacjentów dializowanych i specjalistycznego transportu medycznego.
Numer postępowania: EAG-206-PN/41-2014
Termin składania ofert: 18.08.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-07-12
SIWZ 2014-07-12
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-08-07
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2014-08-19

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami szpitalnymi...

Nazwa postępowania: Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami szpitalnymi (zamówienie: EAG-231-PN/51-2014).
Numer postępowania: EAG-231-PN/51-2014
Termin składania ofert: 21.07.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-07-11
SIWZ 2014-07-11
Modyfikacja 1 2014-07-14
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych 2014-07-30

Dostawy części i wyposażenia do aparatów i urządzeń medycznych,...

Nazwa postępowania: Dostawy części i wyposażenia do aparatów i urządzeń medycznych, zamówienie: TAM-404-PN/46-2014.
Numer postępowania: TAM-404-PN/46-2014
Termin składania ofert: 18.07.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-07-09
SIWZ 2014-07-03
Modyfikacja 1 2014-07-09
Wyjaśnienie - Modyfikacja 2 2014-07-14
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych 2014-08-04

Poprawa warunków hospitalizacji i leczenia osób niepełnosprawnych...

Nazwa postępowania: Poprawa warunków hospitalizacji i leczenia osób niepełnosprawnych poprzez wymianę 2 sztuk dźwigów osobowych w Pawilonie Przychodni Wielospecjalistycznej Nr 2, ul. Energetyków 46 w Rybniku (zamówienie: TT-79-PN/43- 2014).
Numer postępowania: TT-79-PN/43- 2014
Termin składania ofert: 15.07.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-06-30
SIWZ 2014-06-30
Wyjaśnienie 1 2014-07-10
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2014-07-16
1 2 ... 69 70 71 73 75 76 77 ... 80 81