SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy wyrobów medycznych (zamówienie: LAS-2300-PN/62-2015)

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych (zamówienie: LAS-2300-PN/62-2015)
Numer postępowania: LAS-2300-PN/62-2015
Termin składania ofert: 03.06.2016, godz. 12:00
Ogłoszenie 2016-04-26
SIWZ 2016-04-26
Sprostowanie ogłoszenia 2016-05-09
Publikacja sprostowania ogloszenia 2016-05-11
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2016-05-09
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 2016-05-27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2016-07-05

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii. (zamówienie: LAS-380-PN/17-2016)
Numer postępowania: LAS-380-PN/17-2016
Termin składania ofert: 03.06.2016, godz. 10:00
Ogłoszenie 2016-04-23
SIWZ 2016-04-23
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2016-05-25
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2016-07-20

Dostawy odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz drobnego...

Nazwa postępowania: Dostawy odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Pracowni Histopatologii, zamówienie: LAS-406-PN/21-2016.
Numer postępowania: LAS-406-PN/21-2016
Termin składania ofert: 06.05.2016, godz. 13:00
Ogłoszenie 2016-04-21
SIWZ 2016-04-21
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2016-04-26
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2016-05-02
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 2016-05-02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2016-05-19

Dostawy preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego....

Nazwa postępowania: Dostawy preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego. (zamówienie: LAS-300-PN/14-2016)
Numer postępowania: LAS-300-PN/14-2016
Termin składania ofert: 02.06.2016, godz. 10:00
Ogłoszenie 2016-04-20
SIWZ 2016-04-20
Sprostowanie ogłoszenia 2016-04-28
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2016-04-26
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 2016-05-19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2016-07-04

Zabudowa separatorów podczyszczających ścieki opadowe z powierzchni...

Nazwa postępowania: Zabudowa separatorów podczyszczających ścieki opadowe z powierzchni parkingów dla SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku (zamówienie: TT-108-PN/11-2016).
Numer postępowania: TT-108-PN/11-2016
Termin składania ofert: 06.05.2016, godz. 12:00
Ogłoszenie 2016-04-14
SIWZ 2016-04-14
WYJAŚNIENIE-MODYFIKACJA 1 2016-04-26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2016-05-27
1 2 ... 46 47 48 50 52 53 54 ... 85 86