SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy butelek do analizatorów Bact/Alert 3D Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy butelek do analizatorów Bact/Alert 3D Numer referencyjny: LAS-65-PN/2-2017
Numer postępowania: LAS-65-PN/2-2017
Termin składania ofert: 20.02.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-02-09
SIWZ 2017-02-09
WYJAŚNIENIE 1 2017-02-16
Informacja z otwarcia ofert 2017-02-20
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-02-20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-03-02

Dostawy kardiowerterów i stymulatorów. Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy kardiowerterów i stymulatorów. Numer referencyjny: LAS-1241-PN/69-2016
Numer postępowania: LAS-1241-PN/69-2016
Termin składania ofert: 14.03.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-02-06
SIWZ 2017-02-06
WYJAŚNIENIE 1 2017-03-07
Informacja z otwarcia ofert 2017-03-15
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-03-15
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2017-03-22

Usługi kompleksowego ubezpieczenia SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala...

Nazwa postępowania: Usługi kompleksowego ubezpieczenia SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. TAG-528-PN/70-2016
Numer postępowania: TAG-528-PN/70-2016
Termin składania ofert: 20.02.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-01-11
SIWZ 2017-01-11
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-02-10
Informacja z otwarcia ofert 2017-02-20
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-02-20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-03-06

Dostawa systemu do badań z zakresu hematologii wraz z dzierżawą...

Nazwa postępowania: Dostawa systemu do badań z zakresu hematologii wraz z dzierżawą urządzeń. LAS-1230-PN/66-2016
Numer postępowania: LAS-1230-PN/66-2016
Termin składania ofert: 14.02.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-01-06
SIWZ 2017-01-06
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2017-02-07
Informacja z otwarcia ofert 2017-02-16
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-02-16
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-03-13

Sukcesywne dostawy balonów do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej do...

Nazwa postępowania: Sukcesywne dostawy balonów do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej do posiadanego przez szpital urządzenia LAS-1216-PN/62-2016
Numer postępowania: LAS-1216-PN/62-2016
Termin składania ofert: 09.01.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2016-12-30
SIWZ 2016-12-30
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-01-05
Informacja z otwarcia ofert 2017-01-09
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-01-09
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-01-16
1 2 ... 46 47 48 50 52 53 54 ... 95 96