SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawa urządzenia do pomiaru stężenia siarczków w wydychanym...

Nazwa postępowania: Dostawa urządzenia do pomiaru stężenia siarczków w wydychanym powietrzu oraz analizatora składu ciała (zamówienie: TAM-195-PN/11-2015).
Numer postępowania: TAM-195-PN/11-2015
Termin składania ofert: 27.03.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-03-19
SIWZ 2015-03-19
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU PRZETARGOWEGO... 2015-03-31
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE PAKIETU NR 2 2015-04-02

Dostawy stymulatorów i kardiowerterów. (LAS-1650/14-PN/5-2015)

Nazwa postępowania: Dostawy stymulatorów i kardiowerterów. (LAS-1650/14-PN/5-2015)
Numer postępowania: LAS-1650/14-PN/5-2015
Termin składania ofert: 23.04.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-03-18
SIWZ 2015-03-18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-05-04

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni...

Nazwa postępowania: Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki. (LAS-13-PN/1-2015)
Numer postępowania: LAS-13-PN/1-2015
Termin składania ofert: 11.05.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-03-14
SIWZ 2015-03-14
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-04-13
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do OJS 2015-04-13
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w OJS 2015-04-17
MODYFIKACJA 2 2015-04-17
Sprostowanie nr 2 ogłoszenia o zamówieniu przesłane do OJS 2015-04-17
Sprostowanie nr 2 ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w OJS 2015-04-22
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 3 2015-04-30
WYJAŚNIENIE 4 2015-05-08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-06-02

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii - 6 pakietów (zamówienie: LAS-2286/14-PN/4-2015).
Numer postępowania: LAS-2286/14-PN/4-2015
Termin składania ofert: 20.03.2015, godz. 11:00
Ogłoszenie 2015-03-12
SIWZ 2015-03-12
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-03-18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-04-08

Dostawy leków przeciwzakrzepowych (LAS-1644-PN/77-2014)

Nazwa postępowania: Dostawy leków przeciwzakrzepowych (LAS-1644-PN/77-2014)
Numer postępowania: LAS-1644-PN/77-2014
Termin składania ofert: 31.03.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-02-21
SIWZ 2015-02-21
WYJAŚNIENIE 1 2015-03-18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-04-20
1 2 ... 50 51 52 54 56 57 58 ... 72 73