SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora...

Nazwa postępowania: Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora parametrów krytycznych typu RAPIDLab 1265 producent Siemens (zamówienie: LAS-1500-PN/75-2014)
Numer postępowania: LAS-1500-PN/75-2014
Termin składania ofert: 05.02.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-01-27
SIWZ 2015-01-27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-02-11

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni...

Nazwa postępowania: Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki (LAS-1700-PN/78-2014)
Numer postępowania: LAS-1700-PN/78-2014
Termin składania ofert: 04.03.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-01-27
SIWZ 2015-01-27
WYJAŚNIENIE 1 2015-02-18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-04-23

Dostawy leków przeciwbakteryjnych (LAS-1745-PN/82-2014)

Nazwa postępowania: Dostawy leków przeciwbakteryjnych (LAS-1745-PN/82-2014)
Numer postępowania: LAS-1745-PN/82-2014
Termin składania ofert: 25.02.2015, godz. 10:00
OGŁOSZENIE 2015-01-17
SIWZ 2015-01-17
MODYFIKACJA 1 2015-02-02
SPROSTOWANIE 1 2015-02-02
SPROSTOWANIE 2 2015-02-02
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 2015-02-17
MODYFIKACJA 3 2015-02-19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-04-01

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii: bevacizumabum, pegfilgrastimum (zamówienie: LAS-1898-PN/96-2014)
Numer postępowania: LAS-1898-PN/96-2014
Termin składania ofert: 22.01.2015, godz. 10:30
Ogłoszenie 2015-01-14
SIWZ 2015-01-14
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2015-01-19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-01-27

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii: lapatynibum, pazopanibum, toxinum botulinicum typum A.
Numer postępowania: LAS-2124-PN/100-2014
Termin składania ofert: 22.01.2015, godz. 09:00
OGŁOSZENIE 2015-01-14
SIWZ 2015-01-14
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-01-27
1 2 ... 52 53 54 56 58 59 60 ... 72 73