SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawa instrumentarium chirurgiczne okulistyczne – 1 komplet.

Nazwa postępowania: Dostawa instrumentarium chirurgiczne okulistyczne – 1 komplet.
Numer postępowania: TAM-816-PN/48-2016
Termin składania ofert: 04.11.2016, godz. 11:00
Ogłoszenie 2016-10-21
SIWZ 2016-10-21
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2016-10-28
Informacja z otwarcia ofert 2016-11-04
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2016-11-04
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2016-11-10

Dostawa wideolaryngoskopu do trudnej intubacji.

Nazwa postępowania: Dostawa wideolaryngoskopu do trudnej intubacji.
Numer postępowania: TAM-795-PN/50-2016
Termin składania ofert: 04.11.2016, godz. 10:00
Ogłoszenie 2016-10-21
SIWZ 2016-10-21
Wyjasnienie 1 2016-10-28
Informacja z otwarcia ofert 2016-11-04
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2016-11-07

Wymiana (modernizacja) instalacji wody zimnej, c.w.u i cyrkulacji w...

Nazwa postępowania: Wymiana (modernizacja) instalacji wody zimnej, c.w.u i cyrkulacji w Pawilonie Nr 2, 3B i 5 poziom P-1 w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku
Numer postępowania: TT-388-PN/52-2016
Termin składania ofert: 07.11.2016, godz. 10:00
Ogłoszenie 2016-10-21
SIWZ 2016-10-21
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2016-10-25
Wyjaśnienie - Modyfikacja 2 2016-11-03
Informacja z otwarcia ofert 2016-11-07
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2016-11-07
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2016-11-10

Dostawy trastuzumabu i pertuzumabu (zamówienie: LAS-954-PN/43-2016)

Nazwa postępowania: Dostawy trastuzumabu i pertuzumabu (zamówienie: LAS-954-PN/43-2016)
Numer postępowania: LAS-954-PN/43-2016
Termin składania ofert: 31.08.2016, godz. 10:00
Ogłoszenie 2016-07-23
SIWZ 2016-07-23
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2016-09-05

Dostawy preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego...

Nazwa postępowania: Dostawy preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego (zamówienie: LAS-886-PN/41-2016).
Numer postępowania: LAS-886-PN/41-2016
Termin składania ofert: 22.08.2016, godz. 10:00
Ogłoszenie 2016-07-16
SIWZ 2016-07-16
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2016-08-08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2016-09-09
1 2 ... 51 52 53 55 57 58 59 ... 96 97