SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych...

Nazwa postępowania: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (zamówienie: TAG-504-PN/72-2015)
Numer postępowania: TAG-504-PN/72-2015
Termin składania ofert: 21.12.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-12-10
SIWZ 2015-12-10
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2015-12-16
MODYFIKACJA 1 2015-12-16
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 2015-12-17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2016-01-12

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Okulistycznego (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Okulistycznego (zamówienie: LAS-2530-PN/73-2015)
Numer postępowania: LAS-2530-PN/73-2015
Termin składania ofert: 12.01.2016, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-12-05
SIWZ 2015-12-05
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2016-01-04
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2016-01-21

Usługa kompleksowego utrzymania czystości w obiektach szpitala oraz...

Nazwa postępowania: Usługa kompleksowego utrzymania czystości w obiektach szpitala oraz usługa współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem wraz z usługą transportu wewnętrznego (zamówienie: TAG-307-PN/42-2015).
Numer postępowania: TAG-307-PN/42-2015
Termin składania ofert: 19.02.2016, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-11-28
SIWZ 2015-11-28
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-12-07
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 2015-12-30
Sprostowanie ogłoszenia przesłane do OJS 2015-12-30
Sprostowanie ogłoszenia opublikowane w OJS 2015-12-31
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 3 2016-01-22
Sprostowanie 2 ogłoszenia przesłane do OJS 2016-01-22
Sprostowanie 2 ogłoszenia opublikowane w OJS 2016-01-27
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 4 2016-01-27
Sprostowanie 3 ogłoszenia przesłane do OJS 2016-01-27
Sprostowanie 3 ogłoszenia opublikowane w OJS 2016-01-29
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 5 2016-02-05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2016-03-10

Dostawy wyrobów medycznych, głównie do pracy z lekami...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych, głównie do pracy z lekami cytotoksycznymi (zamówienie: LAS-2291-PN/55-2015).
Numer postępowania: LAS-2291-PN/55-2015
Termin składania ofert: 04.12.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-11-26
SIWZ 2015-11-26
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-12-02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-12-21

Dostawa łóżek do intensywnej opieki medycznej - 8 sztuk oraz łóżek...

Nazwa postępowania: Dostawa łóżek do intensywnej opieki medycznej - 8 sztuk oraz łóżek z regulowaną wysokością - 15 sztuk (zamówienie: TAM-1131-PN/71-2015)
Numer postępowania: TAM-1131-PN/71-2015
Termin składania ofert: 25.11.2015, godz. 12:00
Ogłoszenie 2015-11-17
SIWZ 2015-11-17
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-11-23
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-12-03
1 2 ... 51 52 53 55 57 58 59 ... 85 86