SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy środków dezynfekcyjnych (zamówienie:LAS-1599-PN/81-2014)

Nazwa postępowania: Dostawy środków dezynfekcyjnych (zamówienie:LAS-1599-PN/81-2014)
Numer postępowania: LAS-1599-PN/81-2014
Termin składania ofert: 19.06.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-06-11
SIWZ 2015-06-11
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-06-17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-06-29

Dostawa systemu do badań z zakresu immunotransfuzjologii...

Nazwa postępowania: Dostawa systemu do badań z zakresu immunotransfuzjologii serologicznej metodą żelowej aglutynacji kolumnowej wraz z dzierżawą urządzeń oraz dostawa systemu do badań z zakresu biochemii i immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów (LAS-1720-PN/74-2014)
Numer postępowania: LAS-1720-PN/74-2014
Termin składania ofert: 07.07.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-05-30
SIWZ 2015-05-30
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-06-30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-08-04

Realizacja projektu pn.: „Poprawa jakości wykonywania procedur...

Nazwa postępowania: Realizacja projektu pn.: „Poprawa jakości wykonywania procedur operacyjnych poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku”. (TAM-460-PN/21-2015)
Numer postępowania: TAM-460-PN/21-2015
Termin składania ofert: 22.06.2015, godz. 09:00
Ogłoszenie 2015-05-16
SIWZ 2015-05-16
Kopia SIWZ zawierająca niechronione pliki pdf. 2015-05-20
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-06-15
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-07-02

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii (LAS-1162-PN/95-2014)
Numer postępowania: LAS-1162-PN/95-2014
Termin składania ofert: 15.06.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-05-08
SIWZ 2015-05-08
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-06-08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-07-30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH - KOREKTA 2015-07-31

Roboty ogólnobudowlane w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3,...

Nazwa postępowania: Roboty ogólnobudowlane w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3, Pawilonie Łóżkowym Nr 5 oraz Pawilonie Łóżkowym Nr 7 SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku (zamówienie: TT-154-PN/20-2015).
Numer postępowania: TT-154-PN/20-2015
Termin składania ofert: 22.05.2015, godz. 11:00
Ogłoszenie 2015-05-07
SIWZ 2015-05-07
WYJAŚNIENIE 1 2015-05-20
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2015-05-29
1 2 ... 47 48 49 51 53 54 55 ... 72 73