SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych i centrów...

Nazwa postępowania: Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych i centrów interwencyjnego leczenia udarów mózgu w roku 2016: respirator stacjonarny – 1 sztuka i respirator przenośny – 1 sztuka w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i ...
Numer postępowania: TAM-1069-PN/55-2016
Termin składania ofert: 09.11.2016, godz. 13:00
Ogłoszenie 2016-10-31
SIWZ 2016-10-31
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2016-11-04
Modyfikacja 2 2016-11-07
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2016-11-07
Wyjaśnienie - Modyfikacja 3 2016-11-07
Informacja z otwarcia ofert 2016-11-10
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2016-11-10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – ETAP I 2016-11-25
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – ETAP II 2016-11-29

Dostawy wyrobów medycznych do terapii podciśnieniowej wraz z...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych do terapii podciśnieniowej wraz z użyczeniem urządzeń oraz wyrobów medycznych do terapii podciśnieniowej i terapii ssąco-płuczącej wraz z dzierżawą urządzeń. (zamówienie: LAS-742-PN/36-2016)
Numer postępowania: LAS-742-PN/36-2016
Termin składania ofert: 01.12.2016, godz. 10:00
Ogłoszenie 2016-10-26
SIWZ 2016-10-26
Sprostowanie ogłoszenia 2016-11-02
Sprostowanie ogłoszenia opublikowane w OJS 2016-11-04
Sprostowanie ogłoszenia 2 2016-11-16
Sprostowanie ogłoszenia 2 opublikowane w OJS 2016-11-18
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2016-11-25
Informacja z otwarcia ofert 2016-12-01
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2016-12-01
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2016-12-20

Dostawa wyrobów medycznych i preparatu dezynfekcyjnego do dializy...

Nazwa postępowania: Dostawa wyrobów medycznych i preparatu dezynfekcyjnego do dializy nerkowej dla Stacji Dializ wraz z dzierżawą i serwisem aparatów do hemodializy. (zamówienie: LAS-1030-PN/49-2016)
Numer postępowania: LAS-1030-PN/49-2016
Termin składania ofert: 30.11.2016, godz. 10:00
Ogłoszenie 2016-10-25
SIWZ 2016-10-25
Sprostowanie ogłoszenia 2016-11-02
Sprostowanie ogłoszenia opublikowane w OJS 2016-11-04
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2016-11-24
Informacja z otwarcia ofert 2016-11-30
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2016-11-30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2016-12-14

Dostawa instrumentarium chirurgiczne okulistyczne – 1 komplet.

Nazwa postępowania: Dostawa instrumentarium chirurgiczne okulistyczne – 1 komplet.
Numer postępowania: TAM-816-PN/48-2016
Termin składania ofert: 04.11.2016, godz. 11:00
Ogłoszenie 2016-10-21
SIWZ 2016-10-21
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2016-10-28
Informacja z otwarcia ofert 2016-11-04
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2016-11-04
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2016-11-10

Dostawa wideolaryngoskopu do trudnej intubacji.

Nazwa postępowania: Dostawa wideolaryngoskopu do trudnej intubacji.
Numer postępowania: TAM-795-PN/50-2016
Termin składania ofert: 04.11.2016, godz. 10:00
Ogłoszenie 2016-10-21
SIWZ 2016-10-21
Wyjasnienie 1 2016-10-28
Informacja z otwarcia ofert 2016-11-04
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2016-11-07
1 2 ... 47 48 49 51 53 54 55 ... 92 93