SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych stosowanych w...

Nazwa postępowania: Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii, w tym implantów. (zamówienie: LAS-579-PN/24-2016)
Numer postępowania: LAS-579-PN/24-2016
Termin składania ofert: 04.08.2016, godz. 10:00
Ogłoszenie 2016-06-29
SIWZ 2016-06-29
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2016-07-29
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2016-09-19

Dostawy erytropoetyn dla grupy zakupowej. (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Dostawy erytropoetyn dla grupy zakupowej. (zamówienie: LAS-370-PN/16-2016)
Numer postępowania: LAS-370-PN/16-2016
Termin składania ofert: 28.07.2016, godz. 10:00
Ogłoszenie 2016-06-22
SIWZ 2016-06-22
Sprostowanie ogłoszenia 2016-07-06
Publikacja sprostowania ogłoszenia 2016-07-08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2016-08-31

Dostawa ssaka - 6 sztuk (zamówienie: TAM-565- PN/35-2016).

Nazwa postępowania: Dostawa ssaka - 6 sztuk (zamówienie: TAM-565- PN/35-2016).
Numer postępowania: TAM-565- PN/35-2016
Termin składania ofert: 30.06.2016, godz. 10:00
Ogłoszenie 2016-06-22
SIWZ 2016-06-22
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2016-06-28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2016-07-08

Dostawa pomp infuzyjnych - 9 sztuk (zamówienie: TAM-576-PN/34-2016).

Nazwa postępowania: Dostawa pomp infuzyjnych - 9 sztuk (zamówienie: TAM-576-PN/34-2016).
Numer postępowania: TAM-576-PN/34-2016
Termin składania ofert: 24.06.2016, godz. 10:00
Ogłoszenie 2016-06-16
SIWZ 2016-06-16
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2016-06-22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2016-06-28

Dostawy produktów farmaceutycznych.

Nazwa postępowania: Dostawy produktów farmaceutycznych.
Numer postępowania: LAS-580-PN/23-2016
Termin składania ofert: 26.07.2016, godz. 10:00
Ogłoszenie 2016-06-16
SIWZ 2016-06-16
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2016-07-20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2016-09-12
1 2 ... 53 54 55 57 59 60 61 ... 96 97