SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Przebudowa wraz z zmianą sposobu użytkowania istniejących...

Nazwa postępowania: Przebudowa wraz z zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń pomocniczych, szpitalnych na szatnie dla pracowników w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr3 w Rybniku, segment A, D poziom -1. Numer referencyjny: TT-378-PN/73-2017
Numer postępowania: TT-378-PN/73-2017
Termin składania ofert: 28.08.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-08-11
SIWZ 2017-08-11
Informacja z otwarcia ofert 2017-08-28
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-08-28
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2017-08-28

Modernizacja wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej,...

Nazwa postępowania: Modernizacja wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i p.poż w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3 oraz Pawilonie Łóżkowym Nr 5 - SPZOZ WSS Nr3 w Rybniku. Numer referencyjny: TT-374-PN/72-2017
Numer postępowania: TT-374-PN/72-2017
Termin składania ofert: 25.08.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-08-10
SIWZ 2017-08-10
Informacja z otwarcia ofert 2017-08-28
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-08-28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-08-28

Dostawy dimethylis fumaras. Numer referencyjny: LAS-369-PN/70-2017

Nazwa postępowania: Dostawy dimethylis fumaras. Numer referencyjny: LAS-369-PN/70-2017
Numer postępowania: LAS-369-PN/70-2017
Termin składania ofert: 18.09.2017, godz. 11:00
Ogłoszenie 2017-08-09
SIWZ 2017-08-09
WYJAŚNIENIE 1 2017-09-05
Informacja z otwarcia ofert 2017-09-19
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-09-27

Dostawy odczynników laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu dla...

Nazwa postępowania: Dostawy odczynników laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Numer referencyjny: LAS-370-PN/69-2017
Numer postępowania: LAS-370-PN/69-2017
Termin składania ofert: 02.10.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-08-09
SIWZ 2017-08-09
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-09-08
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 2017-09-14
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 2017-09-14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-09-18
Informacja z otwarcia ofert 2017-10-03
Oświadczenie o grupie kapitałowej. 2017-10-03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-11-17

Dostawa pojazdów do transportu chorych Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawa pojazdów do transportu chorych Numer referencyjny: DO/TS-56-PN/57-2017
Numer postępowania: DO/TS-56-PN/57-2017
Termin składania ofert: 11.09.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-08-07
SIWZ 2017-08-07
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2017-08-11
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2017-08-16
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 2017-08-29
MODYFIKACJA 2 2017-08-29
Wyjaśnienie modyfikacja 3 2017-09-06
Informacja z otwarcia ofert 2017-09-12
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2017-09-12
1 2 ... 33 34 35 37 39 40 41 ... 95 96