SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy dimethylis fumaras. Numer referencyjny: LAS-369-PN/70-2017

Nazwa postępowania: Dostawy dimethylis fumaras. Numer referencyjny: LAS-369-PN/70-2017
Numer postępowania: LAS-369-PN/70-2017
Termin składania ofert: 18.09.2017, godz. 11:00
Ogłoszenie 2017-08-09
SIWZ 2017-08-09
WYJAŚNIENIE 1 2017-09-05
Informacja z otwarcia ofert 2017-09-19
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-09-27

Dostawy odczynników laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu dla...

Nazwa postępowania: Dostawy odczynników laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Numer referencyjny: LAS-370-PN/69-2017
Numer postępowania: LAS-370-PN/69-2017
Termin składania ofert: 02.10.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-08-09
SIWZ 2017-08-09
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-09-08
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 2017-09-14
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 2017-09-14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-09-18
Informacja z otwarcia ofert 2017-10-03
Oświadczenie o grupie kapitałowej. 2017-10-03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-11-17

Dostawa pojazdów do transportu chorych Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawa pojazdów do transportu chorych Numer referencyjny: DO/TS-56-PN/57-2017
Numer postępowania: DO/TS-56-PN/57-2017
Termin składania ofert: 11.09.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-08-07
SIWZ 2017-08-07
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2017-08-11
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2017-08-16
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 2017-08-29
MODYFIKACJA 2 2017-08-29
Wyjaśnienie modyfikacja 3 2017-09-06
Informacja z otwarcia ofert 2017-09-12
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2017-09-12

Dostawy produktów farmaceutycznych. Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów farmaceutycznych. Numer referencyjny: LAS-344-PN/66-2017
Numer postępowania: LAS-344-PN/66-2017
Termin składania ofert: 12.09.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-08-03
SIWZ 2017-08-03
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2017-09-05
Informacja z otwarcia ofert 2017-09-12
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-09-12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-10-16

Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii, w tym...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii, w tym implantów. (zamówienie: LAS-330-PN/59-2017)
Numer postępowania: LAS-330-PN/59-2017
Termin składania ofert: 18.09.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-07-24
SIWZ 2017-07-24
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-09-08
Informacja z otwarcia ofert 2017-09-19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2017-10-31
1 2 ... 29 30 31 33 35 36 37 ... 91 92