SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy kardiowerterów i stymulatorów. Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy kardiowerterów i stymulatorów. Numer referencyjny: LAS-201-PN/31-2017
Numer postępowania: LAS-201-PN/31-2017
Termin składania ofert: 15.05.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-04-06
SIWZ 2017-04-06
WYJAŚNIENIE 1 2017-05-05
Informacja z otwarcia ofert 2017-05-16
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-05-16
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-07-05

Dostawy produktów leczniczych. Numer referencyjny: LAS-156-PN/22-2017

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych. Numer referencyjny: LAS-156-PN/22-2017
Numer postępowania: LAS-156-PN/22-2017
Termin składania ofert: 12.05.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-04-04
SIWZ 2017-04-04
WYJAŚNIENIE 1 2017-04-25
Informacja z otwarcia ofert 2017-05-16
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-05-16
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-05-30

Dostawy wyrobów medycznych Numer referencyjny: LAS-126-PN/24-2017

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych Numer referencyjny: LAS-126-PN/24-2017
Numer postępowania: LAS-126-PN/24-2017
Termin składania ofert: 07.04.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-03-24
SIWZ 2017-03-24
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2017-03-30
MODYFIKACJA 1 2017-03-30
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2017-04-04
Informacja z otwarcia ofert 2017-04-12
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-04-12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-04-26

Dostawy abirateronu Numer referencyjny: LAS-171-PN/25-2017

Nazwa postępowania: Dostawy abirateronu Numer referencyjny: LAS-171-PN/25-2017
Numer postępowania: LAS-171-PN/25-2017
Termin składania ofert: 31.03.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-03-22
SIWZ 2017-03-22
Informacja z otwarcia ofert 2017-03-31
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-03-31
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-04-06

Dostawy wyrobów medycznych z włóknin medycznych oraz dostawy...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych z włóknin medycznych oraz dostawy materiałów opatrunkowych. Numer referencyjny: LAS-85-PN/11-2017
Numer postępowania: LAS-85-PN/11-2017
Termin składania ofert: 27.04.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-03-20
SIWZ 2017-03-20
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-03-28
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 2017-04-19
Informacja z otwarcia ofert 2017-05-02
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-05-02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH ORAZ UNIEWAŻNIENIU POS... 2017-08-11
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-08-21
1 2 ... 29 30 31 33 35 36 37 ... 82 83