SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy roztworów do dializy. Numer referencyjny: LAS-479-PN/88-2017

Nazwa postępowania: Dostawy roztworów do dializy. Numer referencyjny: LAS-479-PN/88-2017
Numer postępowania: LAS-479-PN/88-2017
Termin składania ofert: 27.10.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-10-13
SIWZ 2017-10-13
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-10-20
Informacja z otwarcia ofert 2017-10-30
Oświadczenie o grupie kapitałowej. 2017-10-30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-11-10

Dostawy wyrobów medycznych z włóknin oraz materiałów opatrunkowych....

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych z włóknin oraz materiałów opatrunkowych. (zamówienie: LAS-434-PN/84-2017)
Numer postępowania: LAS-434-PN/84-2017
Termin składania ofert: 27.11.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-10-12
SIWZ 2017-10-12
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-11-10
Sprostowanie ogłoszenia 2017-11-15
Modyfikacja 2 2017-11-15
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-11-17
Sprostowanie ogłoszenia 2017-11-20
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 3 2017-11-20
Informacja z otawrcia ofert 2017-11-30
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-11-30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-01-15
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU NR 11 2018-01-24

Dostawy wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki. (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki. (zamówienie: LAS-412-PN/76-2017)
Numer postępowania: LAS-412-PN/76-2017
Termin składania ofert: 09.10.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-09-26
SIWZ 2017-09-26
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-10-03
Informacja z otwarcia ofert 2017-10-11
Oświadczenie o grupie kapitałowej. 2017-10-11
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-11-07

Dostawy produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych na potrzeby...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. (zamówienie: LAS-440-PN/82-2017)
Numer postępowania: LAS-440-PN/82-2017
Termin składania ofert: 06.11.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-09-26
SIWZ 2017-09-26
Sprostowanie ogłoszenia 1 2017-10-02
WYJAŚNIENIE 1 2017-10-19
Sprostowanie ogłoszenia 2 2017-10-19
Informacja z otwarcia ofert 2017-11-08
Oświadczenie o grupie kapitałowej. 2017-11-08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-12-13

Dostawy wyrobów medycznych z włóknin oraz materiałów opatrunkowych...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych z włóknin oraz materiałów opatrunkowych (zamówienie: LAS-410-PN/74-2017)
Numer postępowania: LAS-410-PN/74-2017
Termin składania ofert: 03.10.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-09-22
SIWZ 2017-09-22
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-09-29
Informacja z otwarcia ofert 2017-10-03
Oświadczenie o grupie kapitałowej. 2017-10-03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-10-25
1 2 ... 26 27 28 30 32 33 34 ... 91 92