SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Zakup aparatury medycznej dla SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku tj.: Zakup...

Nazwa postępowania: Zakup aparatury medycznej dla SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku tj.: Zakup myjni-dezynfektorów z wyposażeniem – 6 szt. Numer referencyjny: TT-561-PN/114-2017
Numer postępowania: TT-561-PN/114-2017
Termin składania ofert: 12.12.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-12-01
SIWZ 2017-12-01
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-12-06
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 2017-12-07
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2017-12-07
Informacja z otwarcia ofert 2017-12-13
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-12-13
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-12-15

Dostawy systemu do pomiaru krzepliwości krwi wraz z dzierżawą...

Nazwa postępowania: Dostawy systemu do pomiaru krzepliwości krwi wraz z dzierżawą urządzenia Numer referencyjny: LAS-185-PN/26-2017
Numer postępowania: LAS-185-PN/26-2017
Termin składania ofert: 12.12.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-11-29
SIWZ 2017-11-29
Informacja z otwarcia ofert 2017-12-13
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-12-13
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2017-12-13

Dostawy wyrobów medycznych – klipsy jednorazowe Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych – klipsy jednorazowe Numer referencyjny: LAS-508-PN/99-2017
Numer postępowania: LAS-508-PN/99-2017
Termin składania ofert: 08.12.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-11-28
SIWZ 2017-11-28
WYJAŚNIENIE 1 2017-12-05
Informacja z otwarcia ofert 2017-12-11
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-12-11
INFORMNACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-12-13

Dostawa akumulatorów i czujek ESSER wraz z podstawami Numer...

Nazwa postępowania: Dostawa akumulatorów i czujek ESSER wraz z podstawami Numer referencyjny: DZPZ-899-PN/106-2017
Numer postępowania: DZPZ-899-PN/106-2017
Termin składania ofert: 08.12.2017, godz. 11:00
Ogłoszenie 2017-11-28
SIWZ 2017-11-28
WYJAŚNIENIE 1 2017-12-05
Informacja z otwarcia ofert 2017-12-11
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-12-11
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-12-15

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii. Numer referencyjny: LAS-519-PN/110-2017
Numer postępowania: LAS-519-PN/110-2017
Termin składania ofert: 04.01.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-11-27
SIWZ 2017-11-27
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-12-21
Informacja z otwarcia ofert 2018-01-04
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-01-04
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH ORAZ UNIEWAŻNIENIU POS... 2018-01-26
1 2 ... 26 27 28 30 32 33 34 ... 95 96