SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku tj.: Aparat...

Nazwa postępowania: Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku tj.: Aparat do elektrochirurgii z wyposażeniem – 1 szt. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku” Numer referencyjny: TAM-992-PN/111-2017
Numer postępowania: TAM-992-PN/111-2017
Termin składania ofert: 04.12.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-11-22
SIWZ 2017-11-22
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-11-22
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2017-11-27
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 2017-11-29
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 2017-11-29
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 2017-11-29
Informacja z otwarcia ofert 2017-12-04
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-12-04
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-12-07

Dostawy systemu do badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą...

Nazwa postępowania: Dostawy systemu do badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą urządzenia. Numer referencyjny: LAS-515-PN/104-2017
Numer postępowania: LAS-515-PN/104-2017
Termin składania ofert: 30.11.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-11-17
SIWZ 2017-11-17
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-11-23
Informacja z otwarcia ofert 2017-11-30
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-11-30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-12-21

Dostawy wyrobów medycznych do terapii podciśnieniowej wraz z...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych do terapii podciśnieniowej wraz z użyczeniem urządzeń. Numer referencyjny: LAS-491-PN/91-2017
Numer postępowania: LAS-491-PN/91-2017
Termin składania ofert: 28.12.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-11-17
SIWZ 2017-11-17
WYJAŚNIENIE 1 2017-12-07
Informacja z otwarcia ofert 2017-12-28
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-12-28
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2018-01-03

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych –...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych – teriflunomidu i alemtuzumabu. Numer referencyjny: LAS-511-PN/101-2017
Numer postępowania: LAS-511-PN/101-2017
Termin składania ofert: 28.12.2017, godz. 11:00
Ogłoszenie 2017-11-17
SIWZ 2017-11-17
WYJAŚNIENIE 1 2017-12-14
Informacja z otwarcia ofert 2017-12-28
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-12-28
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-01-05

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni...

Nazwa postępowania: Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki Numer referencyjny: LAS-509-PN/100-2017
Numer postępowania: LAS-509-PN/100-2017
Termin składania ofert: 24.11.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-11-16
SIWZ 2017-11-16
Informacja z otwarcia ofert. 2017-11-27
Oświadczenie o grupie kapitałowej. 2017-11-27
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-12-07
1 2 ... 27 28 29 31 33 34 35 ... 95 96